Select Page

El plenari del passat mes d’abril aprovava una modificació de crèdit per poder destinar els avals mediambientals a dos projectes: la vigilància marina i litoral i les inversions mediambientals generals. Concretament es destinaran 23.000 euros per impulsar el projecte de vigilància marina i litoral amb la compra d’una embarcació. Al voltat de 9.000 € es destinaran a inversions mediambientals en general com la creació de rutes medi ambientals, restauracions vegetals autòctones i àrees degradades, reforestacions i compra de terrenys.

A més, cal afegir que els avals també inclouen el Pla de Prevenció d’Incendis al qual es destinarà la mateixa quantia, 40.550 euros, i per això no es va tractar al plenari. La regidora de Medi Ambient, Beatriu Nomdedeu, recordava que tots els municipis de la Comunitat Valenciana amb superfície forestal han de redactar un pla local de prevenció d’incendis forestals. En este sentit, i amb l’objectiu de conservar, protegir i restaurar la vegetació natural autòctona present en el municipi, evitar la tala indiscriminada i afavorir la recuperació, regeneració i restauració dels ecosistemes d’Altea es va aprovar l’Ordenança Municipal de Protecció de l’Arbrat en el nostre municipi.

L’objectiu del pla de prevenció d’incendis és minimitzar el nombre dels produïts per causes antròpiques i minimitzar els danys derivats d’un incendi forestal. Cal afegir també que el pla també contempla la tala d’arbres amb causa justificada.

Al respecte dels avals medi ambientals destinats a la vigilància marina i litoral, Beatriu Nomdedeu ha volgut destacar ”la importància de dotar dels recursos necessaris per a l’efectiu manteniment dels sistemes ecològics de la nostra badia, tenim una biodiversitat reconeguda en diferents àmbits i no podem durant més temps mirar cap un altre costat”. ”La col·laboració amb altres administracions i agents de la societat civil és una garant per a aconseguir l’objectiu principal: la protecció i millora del nostre entorn marítim. L’èxit d’aquest projecte serà l’èxit de la supervivència ecològica del nostre medi natural”, concloïa Nomdedeu.

Pin It on Pinterest