Select Page

Entre els objectius de l’actual govern municipal està la consecució de la igualtat real i efectiva entre homes i dones. Per açò, des de la Regidoria de Benestar Social i Igualtat s’ha celebrat la primera reunió per al procés d’elaboració del “II Pla d’Igualtat entre Dones i Homes del Municipi d’Altea”, a la qual es va convocar a la societat civil, convidant a les diferents associacions, col·lectius, entitats, partits polítics i sindicats. A aquesta reunió van assistir representants de 14 entitats.

L’objectiu d’aquesta reunió va ser traslladar a la societat civil la importància de la participació de la ciutadania en aquest Pla i proposar-los vies de participació tant en la detecció de situacions susceptibles de millorar, com en la proposta de mesures que remoguen els obstacles en els quals es troben les dones perquè la igualtat d’oportunitats siga real i efectiva en les qüestions que siguen competència municipal.

Pin It on Pinterest