Select Page

L’alcalde d’Altea, Jaume Llinares, juntament amb la regidora d’Urbanisme, Imma Orozco i el regidor d’Infraestructures, Roque Ferrer, han mantingut una reunió a Madrid amb la directora general de Sostenibilitat de la Costa i del Mar, Raquel Orts, a la que han presentat un avanç del Pla Estratègic de la Segona Fase del Front Litoral elaborat per l’Ajuntament d’Altea.

Com ha explicat l’alcalde, ‘’este pla respon al compromís que havíem adquirit amb el Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient de desenvolupar un projecte per a la part terrestre de la segona fase del front litoral, concretament la zona del passeig’’. Des del Ministeri s’encarregaran de dissenyar el projecte corresponent a la rehabilitació de la zona marítima, la corresponent a la platja. Esta mateixa setmana es presentarà també el projecte a la Direcció de Costes a Alacant i en pocs dies es farà públic, com ha confirmat l’alcalde.

El Pla Estratègic realitza un exhaust estudi de la primera línea d’Altea, ‘’el document fuig de pegats o projectes aïllats, l’objectiu és que siga un pla integral i global que s’anirà concretant en projectes en cadascuna de les fases’’, assenyalava Llinares. Entre les novetats, destaca la proposta d’una nova ubicació de l’actual zona d’aparcaments de vehicles, situada actualment junt a la platja de l’Espigó. Un canvi que també sol·licitava la delegació de Costes. A més, este canvi d’ubicació permetria donar continuïtat a la platja de l’Espigó, com és voluntat de l’Ajuntament, per això és traslladarà l’aparcament de vehicles a la zona ‘’entre l’entrada del Port i el carrer Toix, un espai recte i ample, que acolliria un aparcament d’una única planta, amb una capacitat aproximada de 270 places, i que facilitaria l’ampliació i la millora de tot el tram del Passeig que aniria des del carrer Toix, que és on comença a fer-se estret, fins a la zona dels quatre cantons’’, detallava l’alcalde.

Este és un dels projectes prioritaris de l’agenda de l’equip de govern que facilitarà les comunicacions entre el port i la platja de Sant Pere, passant per les platges de la Roda i la platja de l’Espigó. A més, la memòria explicativa del mateix aborda les necessitats del poble per no patir la regressió de la platja i evitar també l’envestida dels temporals. ‘’Esta obra suposarà un dels canvis més destacats que gaudirà el poble d’Altea en els seus últims 50 anys. Ja hem vist el canvi que ha suposat la imatge de la primera fase del projecte i defensarem la realització de la segona part d’estes obres per recuperar el front litoral alteà des del riu fins al Port’’, defensava l’alcalde.

Jaume Llinares es mostrava satisfet pels compromisos adquirits amb el govern central sobre ‘’la continuació d’una segona fase de la rehabilitació de la façana litoral d’Altea’’. ‘’Confiem amb el que se’ns va transmetre, tenint en compte la dificultat que un projecte d’estes característiques comporta, de pressupostos i de tramitacions, però que portarem a bon port, perquè Altea ho necessita. Si aconseguim les inversions en esta legislatura serà una èxit de tots els alteans i alteanes’’.

La segona fase d’intervenció en la façana litoral necessitarà d’una nova licitació, tant per a la redacció del projecte, que s’espera adjudicar al llarg de l’any, com de l’obra. La intenció de les dos parts, Ajuntament i Ministeri, seria poder adjudicar l’obra l’any 2018.

Pin It on Pinterest