Select Page
  • El regidor d’infraestructures i cicle hídric, Roque
    Ferrer, afirma que en estes millores el ciutadà serà el més beneficiat.

Des de les regidories d’Infraestructures i Cicle Hídric, Roque Ferrer
l’edil d’estes àrees, ha donat a conéixer les inversions que al llarg del 2017
es van a realitzar en les mateixes. Segons el propi Ferrer seran unes
inversions que sens dubte redundaran en una millora de la qualitat de vida de
les alteanes i alteans.

 Referent a l’àrea d’Infraestructures, el regidor ens avançava, que seran
55.539,69 € que es destinaran a instal·lar vorera i enllumenat en la zona
compresa entre l’edifici de l’antic escorxador i el poliesportiu, per a donar
així una millor seguretat als vianants i una continuïtat a la via Dianium, o
corredor verd, que la connecte amb el nucli urbà; 32.500 € es destinaran a
sufragar els honoraris del projecte i d’execució de les obres de millora
d’accessibilitat i eliminació de barreres arquitectòniques de la casa de
Cultura; s’invertiran 29.000 € en el Conservatori Municipal on s’instal·larà un
ascensor complint així amb la llei d’accessibilitat; 10.000 € i 16.000 € seran
per a l’asfalta’t de diferents zones i per a instal·lar una caseta de
socorrisme en la platja de l’Espigó respectivament i a més l’Espigó tindrà
també una altra inversió de 20.000 € per a realitzar instal·lacions que la
convertisquen en platja accessible; una de les majors inversions serà la que
tindrà el cementeri municipal ja que 167.700 € seran per a la construcció de
nínxols nous i reparació dels blocs antics; també es van a invertir 33.000 € en
la millora dels parcs infantils; hi ha proposats 21.780 € per a desenrotllar un
projecte de soterrament de cablejat del nucli antic; així com 40.000 € per a
sufragar la contractació del servici d’abalisament de platges i també
instal·lació d’ancoratges ecològics.

D’altra banda, Ferrer; també va voler informar de a què es va a destinar
els diners de la regidoria de Cicle Hídric, per a la que 10.500 € es destinaran
a reparar clavegueram que està més que deteriorat; es van a invertir 22.000 €
en la comanda de treballs tècnics a consultories per a així fiscalitzar les
concessions derivades d’esta regidoria amb la finalitat de reduir així el que
paga la ciutadania per estos servicis; 60.000 € seran per a satisfer el
pagament a l’Ajuntament de Callosa en Sàrria, subministrador d’aigua potable en
Santa Clara, en el cas que la UTE Aigües d’Altea no obeïsca als requeriments
d’esta regidoria com ha fet en varies ocasions; es destinaren 40.000 € per a
dotar de recursos qualsevol ordre d’execució, com per exemple la millora del
drenatge d’aigües pluvials per a evitar la inundació del pas per baix de la via
del ferrocarril al C/Garganes; a més es dotarà amb  30.000 € un partida de contingències per a
estar previnguts en períodes de sequera.

 Finalment, Roque Ferrer ha
volgut destacar que per a les regidories que representa, ha estudiat
minuciosament en què es destinaran els diners de la ciutadania, ja que és el
pilar fonamental i és qui realment s’ha de veure beneficiada de qualsevol pas
que es dóna des de l’ajuntament, a més d’optimitzar els seus recursos i
traure’ls el major rendiment possible que s’ha aconseguit a causa de la gestió
diferenciada respecte al govern anterior, en la contractació menor, a la que
ara es demanen almenys 3 pressupostos per a cada treball, i es selecciona
aquell que suposa un avantatge econòmic, es a dir, introduint elements simples
però claus com són la pública concurrència lligada a la competència, abans
havien empreses amb inscripció fixa a l’ajuntament tot i que oferien preus
superiors als de mercat. Tant és així que només per aquest fet, les alteanes i
alteans estan gaudint de 45.000 € anuals més, sense veure incrementats els seus
impostos, a causa del estalvi de 15.000 €/any que suposa la reducció del cost
de manteniment de les instal·lacions dels edificis municipals, pel que fa a la
conservació de les boques d’incendi, extintors, calefacció, climatització i
aigua calenta sanitària, o els 30.000 € / any estalviats en la contractació de
totes les obres, com: la construcció de nínxols al cementiri municipal;
l’eliminació de barreres arquitectòniques a la via pública; millora dels col·legis
públics; ampliació de l’espai per als vianants; millora de la seguretat
mitjançant la instal·lació d’enllumenat públic; també a través de la decisió de
canviar totes aquelles bombetes incandescents, halògenes o fluorescents foses
per unes de tecnologia LED el que no estava fent fins ara; destinant una
finalitat a la posidònia oceànica dins del nostre municipi, un cop es retirava
de les nostres platges, en comptes de portar-la al abocador del Campello amb
l’estalvi energètic, de contaminació i recursos econòmics que això suposa; així
com la substitució de totes aquelles canonades de transport i distribució
d’aigua potable, sempre amb criteri preventiu, que quedaven dins dels àmbits
d’obra a la via pública executats durant aquesta legislatura, bé perquè estaven
prop del límit de la seva vida útil o perquè eren de materials prohibits per
insalubritat com l’asbest-ciment, en contraposició a la gestió de l’anterior
equip de govern PP-CIPAL que eren partidaris de les mesures correctives, o de
maquillatge, molt més cares econòmicament i mediambientalment, les quals
provoquen l’obertura de els paviments d’aquells carrers recentment acabades amb
les corresponents fuites d’aigua aparellades o en cas de no trencament, la
pervivència en el subsòl de materials incompatibles amb la salubritat o prop de
la seva vida útil amb el risc que això suposa.

Pin It on Pinterest