Select Page

Imma Orozco ha informat de l’èxit de la convocatòria de les subvencions de 2016 per al finançament de la pintura de façanes de cases dels nuclis antic d’Altea i Altea la Vella realitzada des de l’Àrea d’Urbanisme. “Enguany s’han concedit 25 ajudes, més que en la primera convocatòria en 2013 que va ser la més exitosa.” Segons la regidora d’Urbanisme, “amb l’ampliació del termini per presentar les sol·licituds i la possibilitat de donar ajudes amb caràcter retroactiu -dins del mateix any i sempre que estiguen justificades- hem afavorit que haja pogut participar més gent, que és el que ens interessa”.

Per a Orozco “ el fet que les cases de les zones susceptibles de rebre esta subvenció estiguen afectades per diferents tipus de proteccions exigeix un esforç constant als seus propietaris i propietàries a l’hora de conservar-les i per això entenem que l’Ajuntament ha de contribuir d’alguna manera premiant el compliment d’eixes exigències a través d’esta subvenció que, a més, ajuda a què tinguem una imatge més cuidada dels nostres carrers més emblemàtics i visitats”.

Més enllà de congratular-se per l’èxit de la convocatòria, Imma Orozco ha assenyalat que “per a 2017 des de la regidoria ens estem plantejant ampliar els conceptes subvencionables. Tot i que enguany ha sigut la convocatòria més exitosa des del 2013, no s’ha arribat a esgotar la partida pressupostària destinada a este propòsit i volem que eixos diners s’utilitzen totalment per a la finalitat amb què es pressuposten”. L’import total de les ajudes concedides ascendeix a 7.500 euros, a raó de 300 euros per immoble.

Segons la regidora d’Urbanisme, “he demanat als tècnics que estudien la possibilitat d’incloure altres aspectes del manteniment d’estes edificacions per tal d’assegurar la seua correcta conservació, tant des del punt de vista de l’habitabilitat com de l’estètica. Este govern, a través de la regidoria d’Urbanisme en este cas, fa una clara aposta per mantindre en condicions les zones més emblemàtiques del nostre poble i per a què això no supose una càrrega excessiva per als seus propietaris que, al llarg dels anys, han complit amb les exigències que implica tindre un immoble protegit”.

Pin It on Pinterest