Select Page

La unitat de carreteres del Ministeri de Foment ha ordenat la paralització de l’obra de la travessia Prado després de negar-se, amb fonaments falsos, a que l’Ajuntament d’Altea, a través de la regidoria d’Infraestructures, adapte la travessia Prado a les condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats al que determina la Llei 51/2003 de 2 de desembre, d’igualtat d’oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat (LIONDAU).

Segons el regidor responsable de l’àrea d’Infraestructures i Obres, Roque Ferrer: «es va a recórrer la decisió inquisitòria del Ministeri de Foment depenent del govern del Partit Popular, amb Mariano Rajoy al front, per argumentar la negativa de la millora de l’accessibilitat sense discriminació i la mobilitat de vianants de l’espai públic urbanitzat de la travessia Prado amb fonaments falsos. Amb açò vull dir que, com la falsedat en documents públics està recollida en el codi penal, li he demanat als serveis jurídics de l’Ajuntament d’Altea que recorregueren la resolució, injusta al meu entendre, emesa per l’administració nacional.

El que estableix la llei és que les voreres han de tindre un ample mínim de 1.50 metres per a garantir l’accessibilitat a les persones sense cap discriminació, i donat que les circumstàncies anteriors d’este carrer eren molt precàries i obligava als vianants a transitar per la calçada en volta per la vorera minúscula, hem treballat en el sentit d’arreglar-ho.

En lo que al trànsit rodat respecta, la travessia Prado ja suposava abans per als conductors de grans vehicles, com autobusos o tràilers, que circulaven per la CN-332 en sentit cap a Valéncia un problema en el gir, al tractar-se d’un àngul recte i un radi de gir insuficient, limitat fonamentalment per la reduïda distància entre les edificacions. Per això des de la regidoria d’Infraestructures proposem limitar el accés per eixe carrer a grans vehicles, que ja abans no passaven, amb una amplària màxima dels eixos de 2 metres per als vehicles que circulen per la CN-332 en sentit cap a Valéncia, és a dir, passarien la majoria de vehicles com els camions que utilitzen els proveïdors dels hostalers, tot terrenys, turismes, motocicletes que disposen d’un únic eix direccional, en el cas de tindre dos eixos direccionals com el camió d’arreplegada de residus també podria girar sense inconvenient inclús tenint una amplària d’eixos superior.

En conclusió, del que s’ha de preocupar el Ministeri de Foment és, per una banda, alliberar l’autopista AP-7 en el seu pas per Altea, i per altra banda, executar un accés al sud del nostre municipi que també li servisca als nostres pobles veïns, i alleugerar d’esta forma el trànsit dens de vehicles que discorre pel nucli urbà mitjançant la CN-332, perquè la seua capacitat no és suficient i veiem com col·lapsa cada vegada que augmenta l’afluència turística. I que ens deixe el govern central als municipis prendre les nostres decisions amb base legal per millorar la mobilitat i la vida de la ciutadania».

Pin It on Pinterest