Select Page

Des de la regidoria d’Infraestructures i Obres i Activitats es convoca una reunió el pròxim dimecres, 21 de desembre, a les 18 hores al CEAM. L’objectiu de la mateixa serà exposar unes propostes bàsiques de modificació de l’actual Ordenança d’usos de zones d’ús públic, així com de la corresponent Ordenança fiscal, en la que es regula la taxa per ocupacions del sòl, subsòl i vol en la via pública, amb la finalitat d’estabilitzar l’operativitat que troba en falta el personal de l’Ajuntament, des de l’última modificació en el 2013, a l’hora d’aplicar estes normes reguladores.
Per tractar-se d’un tema d’interès general; atès que es tractaran modificacions en la guia de carrers fiscal que afecten a una nova distribució del preu per ocupar el domini públic, així com en diferents apartats de l’Ordenança reguladora que afectaran als límits d’ocupació del domini públic; es sol·licita l’assistència a la mateixa de les persones interessades.

Pin It on Pinterest