Select Page
  • El pressupost s’incrementa en vora 1,2 milions d’euros respecte a l’any anterior

 

Ahir s’aprovaven en sessió plenària extraordinària els pressupostos per a l’any 2017, amb el
suport de Compromís, PSPV-PSOE i Altea amb Trellat i els vots en contra de PP i
CIPAL. El pressupost municipal
per a l’any 2017 serà de 26.700.000 €. Concretament, les previsions d’ingressos
sumen la quantitat de 26.730.827,49 € i els gastos 26.737.759,23 €. El
pressupost s’incrementa en vora 1,2 milions d’euros respecte a l’any anterior.

El regidor d’Hisenda,
Pere Lloret, ha explicat que les principals variacions respecte a l’any passat
són ‘’per la part dels ingressos, l’increment de la recaptació per impostos
directes (910.000 € més), conseqüència, sobre tot, dels efectes que la
regularització cadastral de l’any passat tindrà, i de la previsió  d’uns majors ingressos per plusvàlues’’.
Respecte als gastos ‘’la finalització definitiva del període de carència dels
préstecs suposa una diferència de 750.000 € en amortitzacions respecte a l’any
passat. Enguany, pagarem pels rebuts dels préstecs 2.250.000 € aproximadament.
I això ha fet que haja hagut un canvi de criteri respecte a l’any anterior en
la dotació del Fons de Contingència. Hem optat per no reservar quantitat alguna
per a cobrir els gastos d’una eventual sentència pel PAI del Riu perquè el
marge de maniobra per a gasto i inversió s’acurtava significativament’’.

Així mateix, cal
destacar l’interès de l’equip de govern al respecte dels pressupostos
participatius. Pere Lloret ha assenyalat que ‘’hi haurà participació ciutadana
en l’assignació de subvencions de Diputació, enguany s’han rebut per este
concepte 240.000 euros que han anat destinats a inversions diverses al
municipi’’. Pere Lloret ha explicat que s’ha optat per esta via perquè ‘’perquè
hi haja pressupostos participatius ha d’haver fons que assignar. No contem amb
un marge de maniobra massa ample i les inversions previstes en el pressupost
ens semblaven irrenunciables. No ens pareixia acceptable dotar una partida
insuficient, perquè ens prenem seriosament este tema, i no volíem que tot açò
quedara en una mesura purament testimonial’’.

Al respecte dels passius
contingents el regidor ha resumit l’informe d’Intervenció on es diu que
existeixen passius contingents per un import de 16 milions d’euros derivats de
sentències judicials i d’altres causes que tindran efecte en les magnituds
pressupostàries i econòmiques financeres de l’Ajuntament, a mig i llarg
termini. ‘’En el moment que siguen ferms i, per tant, existisca l’obligació
legal de pagar-los (amb càrrec al Fons d’Impuls Econòmic –FIE- on estem
adherits) la ràtio d’endeutament es dispararà per sobre el 110%, el tope legal
d’endeutament permès, i fins on arribarà el préstec del Fons d’Impuls Econòmic,
amb la probabilitat que no siga suficient. La diferència, o bé hauria de
finançar-se amb càrrec als gastos (retallar) o bé s’hauria d’incrementar la
pressió fiscal (augmentar els ingressos). ‘’A més, hi haurà que tornar el
préstec del FIE, es plantegen a 10 anys amb dos de carència. 16 milions per
amortitzar en huit anys resulta a 2 milions per any més interessos. Hi haurà
que treure’ls d’alguna banda. Eixe és un problema real’’, concloïa el
responsable d’Hisenda.

Imma Orozco, portaveu de
Compromís, ha defensat l’aprovació dels pressupostos, ‘’que són realistes i estan pensats per a millorar la vida dels
alteans i alteanes’’. ‘’Més enllà de ser un pressupost marcat per
l’herència econòmica de la gestió dels successius governs del PP, l’hem
treballat des de la perspectiva de millorar la qualitat de vida dels alteans i
alteanes’’, ha afegit Orozco. En este sentit la portaveu de
Compromís explicava que ‘’Altea ha estat pensada a
pedaços durant molts anys i el que tenim clar és que hem de ser capaços de
presentar projectes que tinguen coherència a mitjà i llarg termini’’.
‘’Este equip de govern aposta perquè totes les empreses alteanes tinguen opció
de treballar en els projectes d’inversió que porte a termini l’Ajuntament i
això és el que marca la diferència respecte de la gestió de pressupostos
anteriors, on la filiació política era més important que altres premisses per a
treballar per a l’Ajuntament’’.
Imma Orozco finalitzava la seua intervenció fent
referència a l’aposta per la cultura d’estos pressupostos, ‘’una altra qüestió que marca estos pressupostos és la
clara aposta per recuperar el lligam d’Altea amb el món de la cultura, amb el
transfons del 4t Centenari de la Carta de Poblament però  com a clara
meta per revitalitzar la nostra imatge’’.

Per la seua banda,
Verónica López, portaveu del PSPV-PSOE es referia al pressupost de l’any 2017
com ‘’un pressupost realista i compromès amb les necessitats dels nostres veïns
i veïnes’’. López destacava l’increment respecte a l’any anterior, ‘’un
pressupost que només a l’àrea de Benestar Social suposa un increment de més de
100.000 euros, un pressupost destinat a la inversió i a donar serveis als
nostres ciutadans i ciutadanes, que busca la millora del manteniment del nostre
entorn’’. ‘’En aquest sentit preveu no només millores que fomenten la igualtat,
convertint el nostre poble en més accessible amb inversions en les vies
públiques i en accessibilitat a edificis com la Casa de Cultura, sinó que
comporta un important increment de la partida de manteniment. Concretament
162.000 euros destinats no només al manteniment d’edificis, sinó també al dels
nostres parcs que necessiten encaridament que s’actue sobre ells’’.

La portaveu del
PSPV-PSOE finalitzava fent menció a ‘’un pressupost sensible, responsable i
realista en el qual no hi ha obres faraòniques però sí necessitats de dia a dia
i xicotetes i mitjanes actuacions que busquen millorar la qualitat de vida dels
nostres veïns i veïnes’’.

Beatriu Nomdedeu, portaveu d’Altea amb Trellat, ha posat l’accent en la
participació ciutadana. Nomdedeu ha manifestat que ‘’la regeneració democràtica
passa per l’activació de la participació ciutadana, és un pilar fonamental de
les noves polítiques: governar per a atendre a la ciutadania. Però articular
aquesta participació necessita d’una infraestructura i aquesta infraestructura
necessita de recursos tant econòmics com de personal. Aquesta regeneració
requereix d’un gran esforç, no sols canviat el color canviem els costums. Són
els projectes, són les acciones les que marquen el canvi. Per la qual
cosa, hui hem adquirit el compromís de destinar el 50% de les subvencions econòmicament
sostenibles, que seran al voltant de 120.000€ per a que la ciutadania trie
aquestes inversions, establisca les seus prioritats i necessitats’’.

Nomdedeu també ha destacat les inversions en la protecció del nostre
entorn. Al respecte s’ha referit com ‘’una màxima’’, ‘’per la qual cosa s’ha
invertit aquest any prop de 50.000€ en el pla de prevenció i per al pròxim any
continuaran les inversions’’. La portaveu ha explicat que ‘’ens hem adherit a
la línea de medi ambient de les inversions sostenibles, està regenerant-se part
de la desembocadura del riu Algar o s’ha creat una plaça nova per a l’àrea de
medi ambient.  La creació d’esta plaça de tècnic/a de prevenció
d’incendis servirà per a crear una regidoria de medi ambient més forta, i
autònoma independentment del partit que governe, la qual cosa beneficiarà del
nostre entorn’’.

Segons Nomdedeu, ‘’hem aprovat un pressupost actiu i creatiu, perquè tot i
les constriccions econòmiques no es resten accions directes cap a la ciutadania
i el nostre entorn’’.

 

 

Pin It on Pinterest