Select Page

La Regidoria de Medi Ambient encapçalada per Beatriu Nomdedeu ha informat que s’estan executant actualment diferents treballs de prevenció d’incendis, atenent a l’ordre de prioritat establert en el Pla de Prevenció d’Incendis i a la titularitat del sòl de l’actuació.

L’edil ha explicat els detalls d’aquestes actuacions de prevenció, la inversió dels mateixos ascendeix a 50.000 euros, aproximadament. D’una banda s’actuarà en la vegetació interior per a la disminució de la matèria combustible, realitzant clares selectives de les zones urbanitzades:

• Barranc entre Urb. Serra d’Altea I i II (SALT 1-2).
• Barranc entre Urb. Serra d’Altea Golf i Galera de les Palmeres (SALT INT).

D’altra banda, es crearan faixes de discontinuïtat forestal que dificulten l’inici i propagació dels incendis forestals, servint també com a línies de defensa i accés per als mitjans d’extinció (autobombes, vehicles de bombers, etc.) en les següents zones:

• Àrea tallafocs Urb. Galera de les Palmeres (PALM 4).
• Àrea tallafocs Urb. Olla-Montemolar (OLLMT 3).
• Àrea tallafocs Urb. Monterrico-Paradiso (MPT 4).
• Àrea Tallafocs Urb. Santa Clara (STC 3-4).

Dins d’aquest Pla s’engloben una sèrie d’actuacions que es desenvoluparan en l’espai temporal de 10 anys, i s’executaran atenent a l’ordre de prioritat establert.

En data 18 de gener del 2016 es va emetre Resolució de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es va aprovar el Pla de Prevenció d’Incendis Forestals d’Altea.

Els objectius que es persegueixen amb l’execució de les accions que vénen recollides en el Pla de Prevenció d’Incendis Forestals es resumeixen en la màxima d’evitar l’inici d’incendis forestals, i en el cas que aquestos es produïsquen, minimitzar al màxim els efectes que poden suposar sobre el medi ambient, les persones i els seus béns.

”Des de la Regidoria de Medi Ambient volem recordar que els incendis tenen en un 80% el seu origen en activitats humanes. El nostre entorn natural és la nostra herència més valuosa, pel que tenim la responsabilitat de vetllar per ell”, ha conclòs l’edil.

Pin It on Pinterest