Select Page
  • Pere Lloret: ‘’Quan el portaveu del Partit
    Popular diu que es van facturar treballs no realitzats, menteix. I quan diu que
    s’han pagat treballs abans d’entregar-se, menteix de nou’’

El regidor d’Hisenda, Pere Lloret, ha comparegut amb motiu de les últimes acusacions realitzades pel Partit Popular d’Altea. Lloret ha estat acompanyat per l’alcalde d’Altea, Jaume Llinares, que ha recolzat al regidor en la seua intervenció així com el seua gestió.

Com ha indicat Lloret, ‘’el Partit Popular ha fet unes afirmacions molt greus sobre este regidor, atribuint-li “presuntas prácticas corruptas” i, a més, demana la meua dimissió’’. El PP afirma textualment, “por facturar trabajos no realizados y emitir una orden de pago previa a la entrega de trabajos encomendados”. Sobre estes acusacions Pere Lloret ha informat que es refereix a la empresa adjudicatària d’un contracte menor relacionat amb Recursos Humans.

Amb la seua intervenció el regidor ha volgut ‘’deixar constància del nivell de degradació que el Partit Popular ha decidit imposar a la vida política municipal. El Partit Popular no està disposat a renunciar a l’ús sistemàtic de la distorsió i la manipulació com instruments d’acció política. Un nivell de toxicitat que, de no imposar-se una mica de trellat en eixa organització, amenaça d’incrementar-se al llarg de la legislatura’’. A més, segons el regidor, ‘’el Partit Popular ha fet un pas més enllà en la seua escalada afegint un nou ingredient: la difamació. Estan forçant massa els límits del tolerable’’.

Pere Lloret ha exposat i contrastat les acusacions del PP amb dades i xifres i ha explicat la cronologia dels fets sobre l’estudi de la millora organitzativa de l’Ajuntament. El 7 d’agost de 2015 s’adjudica a l’empresa Estratègia Local un contracte amb la finalitat de realitzar un anàlisi i diagnosi de l’organització, i la proposta d’un pla de millora organitzativa de l’Ajuntament d’Altea. En el contracte s’establia un pla de treball que incloïa l’estudi de la documentació descriptiva de la situació actual, la realització d’entrevistes a comandaments i funcionaris tècnics, la presentació d’unes propostes i l’elaboració d’un document final amb les propostes definitives que es decidira implementar.

‘’El sistema de pagament, com no podia ser d’altra manera, s’estableix en el propi contracte: a la finalització de les entrevistes es facturava la quantitat de 6.621,12 € (el 40% del total) i al lliurament del document final s’abonaria la resta: 9.931,68 €. El total facturat va quedar en 16.552,80 €’’. Les entrevistes finalitzaren el 20 d’octubre de 2015. La factura corresponent es va pagar el 15 de desembre.

El 10 de novembre es presentaren les propostes per a la seua discussió a l’equip de govern. El 17 de desembre tots els regidors disposàvem del document final. La factura corresponent a esta fase es va pagar el 19 de gener de 2016.

‘’Per tant, quan el portaveu del Partit Popular diu que es van facturar treballs no realitzats, menteix. I quan diu que s’han pagat treballs abans d’entregar-se, menteix de nou. I a més en la mateixa frase’’.

A més, el regidor d’Hisenda i Recursos Humans ha afegit que ‘’el Partit Popular pot accedir a les factures sense cap problema, té accés a l’expedient del contracte (i, per tant, a les condicions de pagament), té accés als tan controvertits mails, que, en un exercici de transparència total, estan inclosos en el mateix expedient administratiu’’. Per tant, ha conclòs el regidor ‘’ el portaveu del Partit Popular no està cometent cap errada quan difon informació falsa. Vol dir que falten a la veritat de manera conscient i premeditada, amb una intenció clara: embrutar, entorpir i desgastar. I si creuen convenient infondre sospites sobre la integritat de qualsevol persona, com és el cas, no tenen cap escrúpol en fer-ho’’.

Pere Lloret ha finalitzat la seua intervenció fent una reflexió sobre les despeses de personal municipal, ‘’que suposen un terç del pressupost de l’Ajuntament’’. ‘’Els ciutadans invertim una quantitat molt important en recursos humans i no es pot permetre que la maquinària administrativa funcione desajustada. Per tal d’evitar-ho vam encetar este projecte per la millora organitzativa de l’Ajuntament. Com a resultat de l’estudi fet, tenim uns objectius marcats i la nostra intenció és assolir-los. Crida molt l’atenció que el Partit Popular haja posat este projecte des del minut u baix el seu punt de mira i que estiga disposat a jugar tan brut per tombar-lo’’.

Pin It on Pinterest