Select Page

El regidor d’Activitats, Roque Ferrer, vist el lent procés amb el que es tramita el nou Pla General d’Ordenació Urbana d’Altea, per motius exògens a l’Ajuntament, sol·licita a la regidoria d’Urbanisme l’actualització de les ordenances reguladores del sòl urbà, fet que es porta endavant per dos motius importants. ‘’Per una banda, donar-li coherència a la pròxima modificació de l’ordenança d’activitats i, per altra, per a corregir perversions del vigent PGOU a Altea tals com no permetre instal·lar-se al nostre municipi activitats econòmiques de caràcter industrial que, de ser possibles, ajudarien a créixer a la nostra localitat tant en qüestió laboral com econòmica, tal com ocorre en municipis homòlegs, parlant sempre d’un creixement industrial sostenible i respectuós amb Altea’’, ha explicat el regidor.

Segons afirma l’edil del àrea, Roque Ferrer “és un problema enquistat que arrosseguem des de l’any 1982, que el vigent PGOU no permeta la diversificació econòmica a la nostra localitat, és a dir, no permet una estratègia clau per aconseguir una economia local forta, que siga capaç d’oferir a un espectre d’empresaris més ampli la possibilitat d’arrelar-se en Altea i donar cobertura així a quasi qualsevol oportunitat de negoci, dins del nostre territori, generadora de nous llocs de treball”.

Ferrer ha volgut destacar que s’ha de tindre en compte que els empresaris són qui generen llocs de treball amb les seues idees d’activitats viables i les seues inversions econòmiques, sempre i quan compten amb el fonamental recolzament de l’administració pública, requisit últim que en Altea està incomplet, per este motiu hem de moure des del nostre ajuntament la maquinària administrativa per a rectificar estes deficiències.

Per una altra banda, tal i com ha avançat Roque Ferrer, “donat que l’anterior equip de govern no va ser capaç d’arribar a consens, el que ha suposat un retard de la tramitació del pròxim PGOU, també és recomanable reformar les normes urbanístiques per a corregir aberracions constructives per excés en les futures edificacions al nostre municipi, en matèria d’altures, volums i construccions entre carrers a diferent cota, que sí permet el vigent PGOU, mentre es tramita el vinent, que tant necessitem, el qual es va iniciar l’any 2007 només entrar el primer govern socialista a Altea”.

Imma Orozco, regidora d’Urbanisme, ha assenyalat al respecte  que ‘’vista la problemàtica exposada pel regidor d’Activitats Econòmiques, ens posem mans a l’obra per donar-li una solució a curt termini, i modificar les normatives de l’actual PGOU, un procés que serà més ràpid que esperar a la revisió del nou PGOU, en tramitació en estos moments’’.

Pin It on Pinterest