Select Page
  • El plenari ha aprovat també la modificació de l’ordenança de platges que permetrà a Altea comptar amb una platja per a animals de companyia

El plenari de l’Ajuntament d’Altea ha aprovat este matí dos modificacions d’ordenances municipals. Per una banda s’ha aprovat definitivament la modificació de l’ordenança reguladora d’horaris i condicions de neteja i seguretat per a les obres i construccions. Per altra, s’han resolt les al·legacions per a l’aprovació definitiva de l’ordenança de platges que permetrà a Altea comptar amb una platja per a animals de companyia.

Imma Orozco, regidora d’Urbanisme, ha presentat la modificació de l’Ordenança de Condicions i Horaris que permetrà assegurar la convivència del descans amb el dret al treball i que ha comptat amb el suport dels grups de l’equip de govern (Compromís, PSPV-PSOE i Altea amb Trellat), l’abstenció del PP i el vot en contra de CIPAL. 

A més, amb esta modificació es permet ampliar l’horari de treball en una hora i poder completar així la jornada laboral de huit hores.

La regidora ha explicat que ‘’pel que fa al període estival, les activitats no molestes es podran realitzar en horari de 8 a 16h i les molestes mantenen les restriccions. També s’ha introduït una excepció per a les activitats pròpies d’alguns oficis no molestos, com la pintura o l’electricitat, que es podran realitzar amb l’horari general al llarg de tot l’any. En tant en quant no són molestes, la pròpia qualificació de l’activitat assegura la possibilitat de la convivència amb el descans”.

A partir d’aquesta modificació es permetrà conciliar la convivència entre el treball i el dret al descans. ‘’És per tot això que considerem que la nova proposta d’Ordenança s’adequa millor a la realitat del nostre municipi, elimina redaccions ambigües i possibilita, al mateix temps, l’harmonització amb el dret al descans’’, ha assegurat Orozco.

La responsable d’Urbanisme ha assenyalat també que les modificacions s’han realitzat amb un criteri estrictament tècnic a l’hora de diferenciar entre unes activitats i altres i a l’hora d’establir uns criteris clars pels quals s’hauran de regir les activitats relacionades amb la construcció. Per això, remarca, la introducció de l’Annex 1 permetrà clarificar la maquinària subjecta a restriccions horàries i evitar així possibles interpretacions que es desprenien de la redacció anterior.

Per altra banda, el plenari també ha aprovat la modificació de l’ordenança de platges, una vegada resoltes les al·legacions, amb els vots a favor de Compromís, PSPV-PSOE, Altea amb Trellat i CIPAL i sense el suport del PP. Esta modificació de l’ordenança permetrà a Altea comptar amb una platja per a animals de companyia.

Com ha explicat el regidor de Platges, Roque Ferrer, ‘’la política seguida per l’equip de govern en aquesta modificació de l’ordenança, és permetre la presència d’animals domèstics en un espai del litoral acotat, aproximadament de 340 m de longitud, a la zona de «Mar i Muntanya», respecte als 10.630 m de longitud total de litoral del municipi d’Altea, per poder assegurar l’accessibilitat, el gaudi, l’aprofitament, la utilització i no discriminació cap als animals domèstics, junt als seus portadors, dels espais públics’’. 

Roque Ferrer ha destacat que ‘’tot això sempre compatibilitzant-ho amb el possible ús per part de persones no portadores d’animals que tenen el mateix dret a utilitzar l’espai públic, ja que aquest espai habilitat no serà d’ús exclusiu de persones en companyia d’animals domèstics’’.
Esta zona del litoral alteà es delimitarà adequadament mitjançant senyalització terrestre vertical, a més de col·locar papereres, expenedors de bosses per a recollida d’excrements i panells informatius amb les normes a seguir pels propietaris d’aquestos animals, amb la finalitat de regular la seua conducta i definir les condicions de salubritat de l’espai públic.

En tot cas, la presència d’animals de companyia a les platges estarà subjecta al compliment de les condicions de seguretat, higiènic-sanitàries i de convivència ciutadana establertes en la present ordenança i en les disposicions municipals relatives a la tinença i protecció d’animals i en el seu cas a la legislació específica vigent. El propietari o acompanyant del mateix, es considera responsable de les actuacions que l’animal realitze i perjudicis que ocasione. El regidor ha insistit en el fet que les persones amb gossos i altres animals hauran d’evitar que estos realitzen les seues deposicions a la platja i en l’obligatorietat de recollir i retirar els excrements, així com en  netejar la part del domini públic que haja estat afectada.

El plenari també ha aprovat per unanimitat recolzar l’aval de l’operació de crèdit a curt termini per a la PDM i l’adhesió al pacte territorial per a l’ocupació de la Marina Baixa.

Entre els punts d’urgència també s’ha aprovat per unanimitat el nomenament dels membres del Consell de Turisme i Comerç. El que suposa que a partir d’ara ja es pot convocar. L’altre punt aprovat per urgència amb els vots a favor de tots els grups i l’abstenció del PP és la modificació de l’article 47 de l’ordenança municipal de convivència ciutadana, sobre el dipòsit dels residus urbans i les normes de conducta.

Pin It on Pinterest