Select Page

Pere Lloret ha rebut amb perplexitat l’última nota del Partit Popular, on Pedro Barber afirma que  s’ha pagat pel treball de diagnosi de l’organització municipal abans que finalitzara la seua execució. 

“Per suposat, és fals. I, com no podia ser d’altra manera, tot el que envolta la falsedat central mereix la mateixa consideració. La informació proporcionada per esta regidoria quan al període on es van portar a terme els treballs i el preu facturat és la correcta. L’equip de govern tenia al seu abast el document final amb les propostes de millora organitzativa a principis de gener”. 

“Pot ser ha arribat el moment de plantejar-se la conveniència de deixar de malbaratar temps i energia desmuntant  falsedats, corregint dades o donant respostes a històries que no tenen cap trellat.  Pot ser també correm el risc que la informació falsa i manipulada puga tindre un cert impacte en part de la societat alteana, però el temps té un preu i no ens paguen per jugar a jocs que, tot i que puguen tindre una rendibilitat política, són totalment improductius per els  interessos dels ciutadans. Ens paguen fonamentalment per gestionar, que és el que estem fent”. Lloret assegura que no hi haurà per la seua banda cap reacció més a cap nota del Partit Popular. “No tinc intenció de reforçar este joc prestant-li més atenció de la deguda”.

“La intervenció plantejada en l’organització municipal és una tasca complexa, dura i ambiciosa per tal de donar el millor servei i generar estalvis a la ciutadana. Requerirà de tota la nostra atenció i determinació. Caldrà alguna cosa més que unes notes de la factoria de ficció del PP per distraure’ns dels objectius fixats”. 

Pin It on Pinterest