Select Page

El plenari celebrat ahir donava un pas més per a la protecció cultural de la festa de l’Arbret d’Altea. Una moció presentada pel regidor de Cultura, Diego Zaragozí, i que va comptar amb el suport de tot els grups polítics.

l’Ajuntament d’Altea així com diverses entitats locals estan interessades a protegir i garantir la continuïtat de la celebració de la festa de l’Arbret a Altea, i amb aquesta intenció des de la Regidoria de Cultura s’han iniciat el treballs per dotar esta festa d’una figura de protecció cultural que reconega els valors que conté. L’objectiu de l’Ajuntament d’Altea és iniciar el procediment per sol•licitar a l’òrgan corresponent de la Generalitat Valenciana la declaració de la festa de l’Arbret d’Altea com a Bé Immaterial de Rellevància Local.

‘’La festa de l’Arbret és una de les tradicions valencianes més ancestrals avui en desús o desapareguda en moltes zones, però sana i viva a Altea’’, assenyalava el regidor.

Esta singular celebració consisteix en la tala d’un xop que els fadrins del poble traslladen al coll i finalment el planten en el centre del poble, en la plaça de l’Església d’Altea. L’Arbret es celebra anualment coincidint amb el solstici d’estiu i la celebració del naixement de Sant Joan Baptista. El símbol d’aquesta festa és l’arbre i a ell se li rendeix culte. La festa representa l’exaltació de la vida després de l’hivern, i es venera als arbres com a renovació de la vida.

La plantà de l’Arbret estava estesa per altres zones del municipi en les celebracions de les festes de les partides rurals. Actualment també es manté l’Arbret en dos partides rurals del terme d’Altea. En la partida de l’Horta dins dels actes de les Festes de Sant Roc, té lloc dissabte vespra del primer diumenge d’agost. En la partida del Barranquet en les Festes de Sant Lluís Bertran, es celebra el darrer dissabte d’agost.

El punt culminant és la plantà que es realitza en un forat excavat a propòsit en la plaça de l’Església. L’alçat del xop s’efectua a mà des de quatre punts amb quatre cordes, sense mitjans mecànics. En aquests punts existeix col•locada una anella de ferro per on es passen les cordes per a hissar l’arbre, una vegada hissat es lliguen.

L’estructura bàsica de la celebració poc ha variat en almenys cent anys. L’Arbret es talla manualment, es trasllada i s’alça en la plaça amb l’ús de la força humana, En tota la cerimònia no s’utilitzen elements mecànics. Al tractar-se d’una tradició viva la festa ha sabut adaptar-se a canvis per millorar l’organització i la seguretat en seu el desenvolupament, així com garantir la participació.

A més, assenyalava el regidor, ‘’les replantacions de xops que es realitzen, afegeixen un valor ecològic a esta celebració de caràcter agrari i naturalista’’.

Pin It on Pinterest