Select Page
  • L’àrea d’Infraestructures assumeix l’execució i el cost del
    canvi de sis reixes drenants per unes d’alta eficiència hidràulica davant la
    negativa del Ministeri de Foment de fer-se’n càrrec

En la Carretera Nacional 332, en el tram de la zona tolerància industrial del Planet, com ha informat el regidor d’Infraestructures i Cicle Hídric, Roque Ferrer, s’han realitzat obres de millora canviant les reixes de drenatge situades als marges de la carretera. Segons l’edil les reixes existents eren insuficients per a assumir els cabals punta de les escorrenties d’aigua de les pluges més fortes, i cada vegada que ocorrien es col•lapsaven, el que suposa la inundació del tronc de la CN-332.

A principis d’any el regidor es desplaçava fins a Alacant per tractar diversos temes referents a la CN-332, entre ells la problemàtica amb els drenants, amb la Delegació de Carreteres Provincial depenent del Ministeri de Foment del PP. El regidor va sol•licitar el canvi d’estes reixes pel perill que suposa la seua inundació, la qual afecta directament al seu àmbit, ja que els vials de servei paral•lels, d’àmbit municipal, tenen una cota hipsomètrica superior. Esta situació revestia una elevada probabilitat d’accidents deguda a la inundació del tronc de la CN-332. Des de les dependències del Ministeri es va denegar el canvi de les mateixes, pel que ha sigut la regidoria d’Infraestructures de l’Ajuntament d’Altea qui ha assumit tant el cost com els treballs per a canviar les antigues reixes drenants per unes noves d’alta eficiència hidràulica que tenen una major capacitat de drenatge d’escorrenties i, d’aquesta manera, es minimitza la magnitud de la problemàtica quan sobrevinga.

Segons el propi Roque Ferrer, qui va plantejar la solució, “en l’obra s’ha mantingut el mateix tamany dels marcs de les reixes per tal d’abaratir al màxim l’actuació i s’han instal•lat unes reixes que tenen una superfície oberta al pas de l’aigua d’un 90%, tres vegades superior a les antigues que era d’un 30%, la qual cosa suposa un increment del cabal assumible al voltant d’eixa proporció i, a més a més, es reduirà la probabilitat de taponament per elements com fulles o brossa”.

El regidor afirmava que encara que des de l’àrea de carreteres de l’Estat no s’han volgut fer càrrec, era un acte de responsabilitat amb la ciutadania que fóra des de les regidories que encapçala, Infraestructures i Cicle Hídric, qui s’encarregaren d’estes obres.

Pin It on Pinterest