Select Page
  • L’Ajuntament
    introdueix variacions en el projecte per millorar l’accessibilitat

L’alcalde d’Altea, Jaume Llinares, va visitar les obres del Front Litoral el passat dijous acompanyat pels regidors i regidores d’Infraestructures i Platges, Roque Ferrer; d’Urbanisme, Imma Orozco; i de Medi Ambient, Beatriu Nomdedeu.

Junt amb els tècnics municipals i de Costes, la visita tenia com a finalitat triar els materials i les lluminàries per al futur passeig. A banda d’això, es van tractar altres qüestions tècniques relacionades amb els acabaments i els representants municipals van poder comprovar que la seua demanda d’unir la Plaça d’Europa amb el nou passeig, d’una manera més accessible i unificada, serà atesa per Costes.

L’actual equip de govern havia demanat que es rebaixara una zona de la plaça d’Europa i s’eliminara un mur per tal de donar més continuïtat i majors facilitats d’accessibilitat per a entroncar amb el nou passeig.

Per a Imma Orozco, regidora d’Urbanisme, “des de l’Ajuntament estem intentant canviar la mentalitat d’anar fent pedaços i volem pensar el disseny del poble amb una visió global. Per això és tan important que estiguem damunt la tria de materials i d’elements que donen una unitat estètica característica i atractiva  al nostre poble. A més, hem aconseguit que costes es faça càrrec d’una modificació en la Plaça d’Europa que no estava en el projecte i que facilitarà l’accessibilitat i la unitat estètica”.

Després d’això, el regidor de Platges i la regidora d’Urbanisme van poder continuar la visita amb un recorregut per la platja en obres. Per a Roque Ferrer, responsable d’Infraestructures, “hem seleccionat les baldoses que conformaran el paviment de l’extensió del passeig Mediterrani cap al riu Algar i les premisses han sigut, per una banda, seguir amb la mateixa estètica mantenint la tonalitat de color i, per una altra banda, millorar la seguretat dels vianants incrementant l’adherència sobre tot en condicions d’humitat”.

L’equip de govern ha agraït la predisposició de Costes per assumir part de les seues demandes, sempre encaminades a millorar-lo, tant des del punt de vista estètic com de l’accessibilitat, i la sostenibilitat del seu manteniment.

Pin It on Pinterest