Select Page

El regidor de Cicle Hídric, Roque Ferrer, es reunia ahir,
12 de maig, amb els presidents de les diferents comunitats de regants d’Altea i
Altea la Vella per a tractar el control del bacteri Escherichia Coli i
ajustar-lo per davall dels paràmetres màxims que contempla la llei. Una reunió
a la que també van assistir la regidora de Medi Ambient, Bea Nomdedeu; el
representant del Consorci d’Aigües de la Marina Baixa, Jaime Berenguer; la
gerent de l’EDAR d’Altea, María Rosa Chico i José Miguel Vañó, responsable de
l’empresa gestora de l’EDAR.

Roque Ferrer va informar dels problemes que suposen per als
regants tant el bacteri de Escherichia Coli com els sulfats implícits en
l’aigua depurada que és reutilitzada per a abastir als regants i que afecta
directament al seu cultiu, una problemàtica a la què cal donar una solució i
que, segons afirma, passa per desinfectar les aigües depurades, fet que suposa
una preocupació per a l’Ajuntament d’Altea si es porta a terme clorant l’aigua
i s’ha instat a l’empresa responsable de la gestió de l’EDAR la viabilitat de
dosificar l’hipoclorit estequiomètricament segons la norma, per a evitar
problemes mediambientals.

El responsable de l’empresa de gestió de l’EDAR, José
Miguel Vañó, informava que la nostra depuradora és de tractament secundari i
feia referència al Reial Decret 1620 on s’establix el règim jurídic de  reutilització d’aigües depurades i el
paràmetre límit de E. coli, entre altres, la qual cosa fa necessària la
cloració de l’aigua tal com es ve fent en altres localitats.

La cloració de les aigües té un cost inicial per a aquest
any d’uns 30.000 euros, en el qual es té en compte el cost de la instal·lació,
ja que seria la primera vegada que es duga a terme a la planta d’Altea i que es
finançaria amb el cànon que els pobles usuaris ja abonen i el que no suposaria
cap increment de l’anomenat cànon.

Jaime Berenguer, del Consorci d’Aigües, va destacar que
l’aigua clorada tenen totes les garanties sanitàries i mediambientals. A més va
deixar patent que en les localitats veïnes de Benidorm i La Vila Joiosa ja
s’està utilitzant este sistema.

Berenguer també ha volgut mencionar que Altea té un
avantatge respecte a altres localitats ja que l’aigua de l’EDAR té una alta
qualitat de base perquè les aigües depurades són d’ús domèstic i no
d’indústries, per la qual cosa una cloració acabaria amb el problema de E.coli
que tan perjudicial pot ser per a la salut.

Roque Ferrer ha volgut concloure la reunió informant que
l’Ajuntament està en permanent contacte tant amb les comunitats de regants com
amb el Consorci d’Aigües i l’EDAR, a la qual li requerirà la desinfecció de l’aigua
de reg per a donar la millor solució als nostres agricultors, que són qui
cedeixen les seues aigües blanques, sobre les quals tenen drets adquirits, per
al consum domèstic de la poblaci

Pin It on Pinterest