Select Page
  • La plantilla municipal es reforçarà amb la
    modificació de la Relació de Llocs de Treball 2016

La corporació
municipal s’ha reunit este matí en sessió plenària ordinària corresponent al
mes d’abril i entre els punts de l’ordre del dia s’ha aprovat l’encomana de
gestió a l’Empresa Pública de Desenvolupament Municipal (EPDM) amb un
pressupost de 223.577,22 euros, per al present exercici 2016, amb els vots a
favor dels grups de l’equip de govern, Compromís, PSPV-PSOE i Altea amb
Trellat, i de CIPAL i l’abstenció del grup PP. Aquesta encomana està basada en
la memòria justificativa redactada pels Serveis Tècnics Municipals per
encomanar feines de reparacions simples, conservació i manteniment de la via
pública i edificis municipals, incloent el cementiri i altres, que realitzava
la Brigada Municipal.

Com ha explicat Imma
Orozco, regidora responsable de l’EPDM, esta encomana es justifica en una doble
vessant, per una banda ‘’regularitzar la situació d’al·legalitat de la
Brigada Ràpida que havia creat l’anterior equip de govern PP-CIPAL en l’EPDM i
que era un servei que no havia estat encomanat –la qual cosa provocava un
desfasament pressupostari perquè no es podien facturar els treballs a
l’Ajuntament- i, per altra, suposa posar-li fre al desmantellament de la
Brigada Municipal, motivat per la Llei de Racionalització’’.
La regidora ha
volgut posar l’accent en la garantia dels drets dels treballadors i en
l’eficàcia, eficiència i transparència del treball de l’EPDM, ‘’que està
realitzant un gran esforç pel manteniment de la neteja i la imatge del nostre
poble. Esperem que la ciutadania note esta millora del servici’’
.

Per la seua banda, el
regidor d’Infraestructures, Roque Ferrer, ha afirmat que ‘’l’encomana suposa
un important estalvi per la major eficiència i optimització dels recursos
econòmics i humans disponibles, tal com s’especifica a la memòria justificativa
de la mateixa’’.

L’adscripció a
l’encomana de recursos humans pertanyents a la corporació municipal per
necessitats de reorganització, modificarà la Relació de Llocs de Treball per a
l’adequació a la nova realitat i el plenari també ha aprovat aquesta
modificació puntual de la Relació de Llocs de Treball 2016.

Pel que fa a la
modificació de la Relació de Llocs de Treball 2016 cal destacar la creació de
dos noves places com ara la plaça de tècnic de prevenció d’incendis i protecció
de zones naturals i la de tècnic de gestió administrativa que suposaran un
reforç de la plantilla del personal municipal.

Com ha explicat
la regidora de Medi Ambient, Beatriu Nomdedeu, ‘’comptar amb un tècnic de
prevenció d’incendis i protecció de zones naturals amplia els recursos humans
del departament de Medi Ambient i és un important canvi estructural per a la
regidoria, donant-li al Medi Ambient la importància i prioritat que té per a
aquest equip de govern la defensa i protecció dels nostres espais naturals’’.

En aquest sentit i amb vocació de continuïtat la regidora ha mostrat el seu
interès perquè la incorporació d’un professional per a la protecció del medi
ambient ‘’perdure en el temps i no depenga de qüestions polítiques’’.

El regidor de Recursos Humans i
Hisenda, Pere Lloret, ha destacat que la creació de la plaça de tècnic de
gestió administrativa ‘’
respon a la prioritat de l’equip de govern, ja expresada en
el ple d’aprovació del pressupost i de la plantilla del passat desembre, de
complir amb una de les tasques més importants que té tot ajuntament, com és
crear les condicions per dinamitzar la vida econòmica del seu entorn’’.

’’Les  funcions d’esta plaça, ha explicat Lloret, s’estructuren al voltant
de tres àrees interrelacionades, l’ocupació, el desenvolupament empresarial i
la gestió de subvencions. Serà el lloc de referència on els ciutadans trobaran
assesorament i assistència en matèria d’ocupació o de creació de noves
empreses’’
.

Finalment al plenari també s’han
aprovat la modificació de l’ordenança reguladora d’horaris i condicions de
neteja i seguretat per a les obres i construccions al terme municipal d’Altea;
l’ordenança de protecció i pràctica esportiva de la colombicultura i el colom
esportiu i l’ordenança reguladora de mesures excepcionals aplicables al
subministrament d’aigua en cas de sequera.


Pin It on Pinterest