Select Page

Este matí ha tingut
lloc, en la Casa de Cultura d’Altea, una reunió de comerciants amb l’Alcalde
d’Altea, Jaume Llinares, el regidor d’Infraestructures, Roque Ferrer i la
Regidora de Comerç, Anna Alvado. Esta reunió va ser sol·licitada fa uns dies
per un grup de comerciants en referència a l’aplicació de l’Ordenança Municipal
i els avisos, per part de la Policia Municipal, de possibles sancions per
invasió indeguda d’espai públic.

Els representants del
govern municipal han escoltat les queixes dels comerciants, que es veuen
afectats per l’aplicació de les ordenances actuals aprovades en 2009.

Jaume Llinares ha
manifestat, d’una banda, la decisió d’este govern d’aplicar l’ordenança
existent ja que, fins a la data, s’han comés irregularitats per part d’alguns
comerciants que han envaït sistemàticament un espai públic destinat als
vianants. Però, per l’altra, també és conscient que estem davant d’unes dates
claus en l’economia local. Per tot això, finalment s’ha compromès, en nom de
l’equip de govern, a deixar passar els dies de Setmana Santa sense aplicar
l’Ordenança d’Ocupació d’Espai Públic i, una vegada finalitzat el període
festiu, prosseguir estudiant les propostes que milloren tant la regulació de
l’ús de mobiliaris i tancaments entre tots els agents afectats, és a dir,
comerciants, veïns, associacions, etc, així com posar tots els mecanismes que
afavorisquen una Altea sostenible que permeta un turisme de qualitat. Tot això
servirà per a modificar l’actual Ordenança fent-la més coincident als criteris
actuals. No obstant, i mentre que s’aproven estes modificacions i una vegada
passada la Setmana Santa, s’aplicarà l’ordenança existent en totes les zones i
comerços d’Altea.

Pin It on Pinterest