Select Page

Roque Ferrer comunica que ja s’ha
procedit a l’encesa de tots els llums que el PP havia ordenat apagar en
l’anterior legislatura, excusant-se en que era una qüestió d’estalvi, el que
amagaven és que suposava un estalvi per a l’empresa encarregada de la gestió
del enllumenat públic, però no per a l’Ajuntament. El que sí suposava és una
disminució de seguretat havent deixat d’aquesta manera molts carrers
completament a fosques a Altea, amb el conseqüent estat d’inseguretat que
patien els seus veïns.

El PP en la passada legislatura va
fer una discriminació de carrers que podien tenir llum i altres que no, creant
així zones avantatjades respecte d’altres punts d’Altea, que en els mesos
hivernals a les set de la vesprada ja estaven completament a les fosques, sent
més greu si tenim en compte que aquest és un servei absolutament bàsic i que
paguem tots els alteans i alteanes.

A més d’això, l’àrea
d’Infraestructures va avisar que també s’han instal·lat nous punts per
il·luminar el tram pendent del carrer Estatut al costat del CEAM. Totes les
lluminàries que estem instal·lant s’han seleccionat en base a un criteri que ha
exigit el mateix Roque Ferrer de màxima eficàcia, partint d’una tecnologia
considerada eficient com la LED, per aconseguir distribuir la llum sobre la via
pública per una banda, amb la millor uniformitat i, d’altra banda, per reduir
l’afecció sobre les façanes.

Des del passat mes de setembre, tal
com avançava el regidor de l’àrea, l’Ajuntament d’Altea està utilitzant en la
il·luminació de la via pública energia 100% renovable, amb el que ens
posicionem al costat d’una gestió intel·ligent i pel respecte al medi ambient.

Pin It on Pinterest