Select Page

Ahir es celebrava el Consell Escolar
Municipal convocat per la regidora d’Educació, Vicenta Pérez. D’aquest consell
formen part els C.E.I.P, els I.ES, les AMPES, Inspecció Educativa, Sindicats…
I, en aquest cas, també va assistir l’Associació INTEGRA, prèvia petició a la
presidència, per estar interessada en un dels punts que anaven a tractar-se.

Entre els punts de l’ordre del dia
es va tractar la regularització dels representants en este consell. Al
respecte, la regidora va explicar que s’ha acordat crear una comissió de
treball per a portar a terme aquesta regularització, així com per a preparar un
reglament intern de treball.

 A la reunió es va parlar de la creació
de la comissió d’absentisme escolar, tractat al punt 3 de l’ordre del dia, i en
aquest sentit, Vicenta Pérez, va assenyalar que la propera setmana hi haurà una
reunió per reprendre i reactivar aquesta comissió que feia anys que no es
reunia.

 També es va tractar qüestions com el
manteniment de les instal·lacions i infraestructures de les escoles, així com
la sol·licitud de la ràtio escolar, punts quart i cinquè, a petició dels
representants dels CEIPS.

Pin It on Pinterest