Select Page
  • La regidoria d’Urbanisme informa sobre dos plans renove que posa en marxa l’IVACE, l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial.

Per una banda, assenyala Imma Orozco, regidora d’Urbanisme, es facilita el canvi de les calderes velles per unes d’alta eficiencia energética amb el Pla Renove de Calderes de la Conselleria d’Economia Sostenible. Amb aquest pla els beneficiaris rebran una ajuda de 300 euros i es podran estalviar fins a 350 euros a l’any en la factura energètica. Les persones interessades en aquest pla poden informar-se amb més detall a la web planrenove.gva.es i en ivace.es o al telèfon 900 82 84 64.

Així mateix, ha informat la regidora d’Urbanisme, des de la Generalitat Valenciana es posa en marxa també un Pla Renove de Finestes 2016, amb l’objectiu de facilitar la rehabilitació tèrmica de les finestres i portes-finestra (envidraments, marc i premarc) en vivendes habituals de la Comunitat Valenciana. Els destinataris de la mesura són les persones físiques propietàries, usufructuàries o arrendatàries d’una vivenda d’ocupació habitual. El termini per a la presentació de sol•licituts és fins al 17 de juny. L’adhesió dels instal•ladors i les empreses instal•ladores finalitzarà el 31 de maig. Per obtindre més informació sobre aquest pla els interessats es poden dirigir a la web de l’Institut Valencia de Competitivitat Empresarial, www.ivace.es

Pin It on Pinterest