Select Page

La Regidoria de Benestar Social i Igualtat està
desenvolupant un programa d’assessorament jurídic i psicològic per a dones,
enfocat principalment a l’assessorament que necessiten, tant en matèria de
violència de gènere, com en qüestions de Dret de Família. 

Aquest programa és cofinançat per l’Àrea
d’Igualtat de la Diputació d’Alacant, amb un import d’1.808 euros. El servei és
completament gratuït i es presta en el Centre Social d’Altea, en horari de
dimarts i dijous, amb cita prèvia cridant al telèfon 96 688 27 02. 

Tal com ha explicat la regidora de Benestar
Social i Igualtat, Verónica López, ha remarcat que “la finalitat específica d’aquest programa consisteix a engegar des de
l’Ajuntament tots els mecanismes oportuns per a frenar i acabar amb la
violència de gènere i facilitar a la dona les eines necessàries per a poder
iniciar una nova vida (orientació soci-laboral, administrativa, etc
)”. Així
mateix, “persegueix fomentar la prevenció
de futures situacions de violència, tramitant la gestió de tots els serveis que
siguen necessaris per a la seua efectivitat”. 

En aquest mateix sentit, López ha remarcat que “el que pretenem és traure la violència de
gènere de l’àmbit domèstic, demostrant amb controls, programes i actuació que
no és alguna cosa que quede en la intimitat de les cases, sinó que tot el
contrari. L’administració ha d’estar i està al costat de les dones que pateixen
terrorisme masclista, no solament per a garantir la protecció d’aquestes dones
i el seu apoderament posterior i el control als seus agressors sinó per a
treballar, també, des de tots els sectors l’àmbit de la prevenció”. 

Concretament, els serveis que es presten són els
següents: 

 • Servei d’Orientació jurídica i psicològica per
  a dones, definint-se com un servei específic majoritàriament per a dones que
  s’emmarca dins del Pla estratègic, tant a nivell estatal com a autonòmic, en
  matèria d’igualtat i violència de gènere.

 • Servei d’orientació i assessorament en totes
  les qüestions civils (pensions alimentoses, compensatòries, règim visites de
  menors,…), penals (trencaments, mesures cautelars, etc), laborals o
  administratives que li afecten i que es vagen reportant en el temps.

Pin It on Pinterest