Select Page

Vista la convocatòria d’Eleccions Generals, per
al pròxim dia 20 de desembre de 2015, i de conformitat amb l’establit en l’Art.
39.2 de la LOREG, queda exposat al públic el Cens Electoral, del 2 al 9 de novembre
de 2015, en les Oficines d’Altea Directa, situades en Pl. José María Planelles,
nº 1 d’Altea, i C/Guareix Llinares nº4, d’Altea la Vella, en l’horari que
s’indica: De dilluns a divendres, en horari d’oficina. Dissabte 7 i diumenge 8,
de 10 a 13 hores. 

De conformitat amb les instruccions rebudes, la
consulta haurà de ser formulada pel propi interessat, prèvia identificació. El
document d’identificació haurà de ser algun dels quals, per a l’acte de
votació, indica l’article 85.1 de la Llei Electoral: D.N.I., passaport o permís
de conduir que aparega la fotografia del titular. Igualment es podrà consultar
en la seu electrònica de l’Institut Nacional d’Estadística
(https://sede.ine.gob.es/consulta_electoral_elecciones.), identificant-se
mitjançant certificat electrònic dels publicats en la Seu Electrònica del Ine.

Pin It on Pinterest