Select Page

L’Ajuntament
d’Altea celebrava passat dijous per la vesprada sessió plenària ordinària i,
per primera vegada en esta legislatura, la sessió va tenir lloc a les 19 hores.
Com va explicar l’alcalde, a l’inici de la sessió, la celebració dels plenaris
en horari de vesprada ‘’està
motivada per fomentar la participació ciutadana als plenaris de l’Ajuntament d’Altea’’.
Així mateix, l’alcalde
va mostrar la intenció del plenari de ‘’fer les millores que estiguen al nostre abast
per tal de fomentar aquesta participació de tots els ciutadans’’,
i va agrair la presència de tot el
públic que va assistir al saló d’actes del Centre Social, lloc de celebració
d’aquesta sessió. D’aquesta manera, es celebrarà un
plenari en horari vespertí cada tres plenaris.

Seguidament es va passar al debat i
votació dels punts de l’ordre del dia, entre ells es va aprovar per majoria,
amb els vots a favor de Compromís, PSPV-PSOE, Altea amb Trellat i CIPAL, i en
contra del PP, la modificació pressupostària (39/2015) per un import de
1.345.522,71 euros. Pere Lloret, edil d’Hisenda, va explicar els detalls
d’aquesta modificació dirigida a un doble objectiu, per una banda complir amb
l’exigència legal de cancel·lar deute i, per altra, cobrir atencions per a les
que no existeix consignació al pressupost municipal vigent, i que no es poden demorar
fins el següent exercici.

El regidor d’Hisenda explicava que la
part de més quantia de la modificació del pressupost, 972.569,71 euros,
correspon a l’aplicació del que queda del romanent positiu de tresoreria, ‘’que
ha d’anar destinat necessàriament a la cancel·lació i amortització del deute‘’
.
Pere Lloret va recordar que al plenari del mes de juliol, ja es van destinar
770.000 euros d’este romanent positiu per a cancel·lar el de l’Empresa Pública
i amb aquesta nova amortització s’esgota totalment este superàvit.

La segona partida per ordre
d’importància, de 223.562,52 €, correspon a un deute amb la Confederació
Hidrogràfica del Xúquer. Esta quantitat va ser descomptada de l’import de la
transferència que l’Ajuntament va rebre en maig del Ministeri d’Hisenda per la
participació del municipi en els tributs de l’Estat. ‘’Deute pel que no hi
havia consignació, i s’ha hagut de crear aquesta partida’’
, assenyalava el
regidor.

Pel que fa a la resta de la
modificació destaca la partida de 42.000 euros per assumir el compromís de la
gratuïtat dels llibres de text en l’educació obligatòria, i altres
consignacions de quantitats menors que aniran destinades a despeses ineludibles
sense consignació.

El plenari també va aprovar per unanimitat una moció de la regidoria de
Benestar Social, Igualtat i Sanitat, que dirigeix Venónica López, referent al
repunt d’assassinats masclistes ocorreguts en els últims mesos. En aquest
sentit el plenari va aprovar instar al Govern a adoptar i promoure un acord
social, polític i institucional contra la violència de gènere, per a construir
una societat segura i lliure de violència contra les dones.

Així mateix el plenari també va
aprovar amb els vots favorables de Compromís, PSPV-PSOE, Altea amb Trellat i
Cipal, i en contra del PP, la moció referent a les noves mesures que s’han
d’aprovar pel dret a l’habitatge i la millora de les condicions de vida de les
famílies. Entre aquestes mesures destaca el fet de declarar a Altea Zona Lliure
de Desnonaments.

Finalment, també es va aprovar la voluntat
d’adherir-se al Pla del Consell per a garantir la gratuïtat dels llibres de
text a tots els alumnes que cursen educació obligatòria al municipi d’Altea.
Aquest punt va ser recolzat amb els vots favorables de Compromís, Altea amb
Trellat, PSPV-PSOE i l’abstenció de PP i CIPAL.

Pin It on Pinterest