Select Page

L’alcalde d’Altea, Jaume
Llinares, junt a la regidora d’Urbanisme, Imma Orozco; el regidor
d’Infraestructures, Roque Ferrer; la regidora d’Agricultura i adjunta
d’Urbanisme, Bea Nomdedeu i la regidora de Turisme, Anna Alvado van mantindre
ahir dimecres una reunió de treball amb el subdirector general de costes,
Ignacio Gil i amb el Cap de Serveis d’Explotació de Ports, Julio Marín. ‘’Un
encontre, com explicava l’alcalde d’Altea, que teníem previst per tal
d’afrontar els problemes que tenim damunt la taula en la nostra costa i en els
ports’’.

Es van tractar
diversos temes de gran importància per a Altea, com per exemple la
regeneració de la zona de la paralització de les obres d’ampliació del port de
Campomanes
. Jaume Llinares explicava, ‘’que des de Conselleria, que és
qui té l’última paraula, se’ns han explicat les  diferents possibilitats que s’obrin per tal de tindre en compte
la nostra opinió. La idea de l’Ajuntament es basa en la regeneració de la
plataforma existent com a espai natural integrat en la platja’’. ‘’Sobretot vam
insistir, destacava l’alcalde, en què la voluntat d’aquest equip de govern és
que no volem una actuació urbanística en eixa zona”
.

La
continuació de les obres del front litoral
, que ara estan
en una primera fase, va ser també un dels temes tractats. ‘’Una qüestió, va
insistir l’alcalde, que cal traslladar a totes les administracions per a que
entenguen la necessitat d’aquesta infraestructura per al nostre poble‘’
. ‘’El
subdirector general de Costes de la Generalitat, indicava Jaume Llinares, ens
ha manifestat el seu compromís de traslladar-ho al director general, Carlos
Domingo, per tal de mantenir una reunió al Ministeri a Madrid, a la fi que
totes les administracions coneguen la nostra proposta concreta i puguem
treballar tots en la mateixa direcció’’
.

Un altre punt
de rellevància de la reunió va ser la proposta de la nova ubicació del
mercadet de la roba dels dimarts a la zona del passeig Sant Pere
. Una
proposta que ja disposa d’informes favorables i que espera l’aprovació de
Costes. ‘’La ubicació s’ha traslladat un poc més cap al sud respecte de l’
original de l’antic mercadet al passeig, per tal de no entorpir el trànsit’’.
L’alcalde indicava que es pretén fer una prova de la nova ubicació, que s’ha de
traslladar a causa de les obres del TRAM que es realitzaran en la zona de Garganes,
actual ubicació del mercadet de la roba dels dimarts. Llinares destacava que la
nova ubicació compta també amb el vist i plau dels comerciants, que la
consideren un millor emplaçament. En els pròxims dies està prevista una reunió
amb els veïns de la zona per tal d’informar-los de la proposta i recollir les
seues inquietuds.

El port
d’Altea
i les seues millores també va ser un punt de l’ordre de
la reunió. Aquestes millores passarien per ‘’fer-lo més urbà i donar-li un
caràcter molt més ciutadà, i no tan sols pesquer, a través dels accessos i de
les instal·lacions que hi ha. També vam estar parlant de millorar els accessos
als pantalans i suavitzar els guals’’,
assenyalava l’alcalde.

Altres dels temes que també es
van tractar en aquest encontre van ser la renovació de la concessió al Club
Nàutic, les millores en els accessos, la urbanització i la problemàtica del
passeig de l’Albir, així com la revocació del permís de modificació de la
bocana del Portet i la protecció de la cala del Soio que en aquestos moments
està seguint el seu procés.

Jaume Llinares
destacava la importància de mantenir estes reunions de treball amb els
responsables de Costes, ja que és necessari exigir inversions en la recuperació
de les platges d’Altea que, com de tots és sabut, ‘’amb l’última ampliació
del port es va acabar amb un bon espai de la platja de davant del Camping Sant
Antoni’’,
comentava l’alcalde que anunciava el compromís de Costes de fer
tots els passos necessaris per tenir un projecte concret i una dotació pressupostària
per a la recuperació de la platja a Altea.

Respecte a la
qüestió pressupostària, indicava l’alcalde que ‘’és el gran problema de
totes les obres de les que vam estar parlant, tant a nivell de Generalitat com
de Ministeris; i no així d’intencions, perquè totes les administracions
assumeixen la necessitat de fer les millores que demandem des d’Altea. A més a
més, en Altea feia molt de temps que no s’invertia i tenim un important
retrocés en les nostres platges i una actuació deficitària  per part de les administracions’’.

Per part de
l’Ajuntament, indicava l’alcalde, es continuarà treballant per evitar
situacions con la que es va produir als inicis de l’obra del front litoral,
‘’conseqüència d’una mala adjudicació que es va fer en el seu moment, perquè sí
que tenia dotació pressupostària per a fer-se tot el projecte. I allò que
nosaltres en el seu moment vam dir, que era una adjudicació en baixa temerària,
amb el perill que no s’acabaren les obres, als dos mesos es va demostrar que va
ser així’’.

L’alcalde es mostrava satisfet pel resultat de la reunió i afirmava que
‘’seguirem treballant i mantenint reunions en totes les administracions
pertinents, perquè tot açò es puga executar i esperem que durant esta
legislatura, si no tenim totes les obres necessàries fetes, almenys tinguem el
compromís i els pressupostos per a poder-les executar’’
.

Pin It on Pinterest