Select Page

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut
Pública de la Generalitat Valenciana posa a la disposició de les famílies la
desena edició del CURS ON-LINE PER A PARES: “EN FAMÍLIA”, en
col·laboració amb la FAD (Fundació d’Ajuda contra la Drogoaddicció), com una
experiència pionera en la intervenció familiar Municipal.


El Curs On-line per a pares “En
Família” ha sigut dissenyat per a enfortir el paper preventiu de conductes
de risc (entre les quals es troben, entre unes altres, els problemes derivats
pel consum de drogues), des del convenciment que prevenir en la família és
alguna cosa natural, és a dir, alguna cosa possible de realitzar dia a dia, de
forma senzilla i constant des d’una edat molt primerenca. Està dirigit a pares
amb fills en edat escolar, interessats a conèixer o, si escau, aprofundir en
les possibilitats d’actuació preventiva en la seua família.

El curs comença el dia 21 de setembre i finalitza el dia 1 de novembre. Per als quals no
conegueu aquest curs, indicar-vos que és gratuït .

En el següent enllaç es troba una descripció detallada de Curs Online:

http://www.aulavirtualfad.org/enfamilia_VALENCIA.htm

Pin It on Pinterest