Select Page

El
Ple de l’Ajuntament d’Altea ha aprovat aquest matí, amb els vots a
favor de Compromís, PSPV-PSOE, Altea amb Trellat i Cipal, i el vot
en contra del PP, avalar la renovació d’una pòlissa de 200.000
euros per a l’Empresa Pública de Desenvolupament Municipal.
 

L’empresa
‘Pública
Desenvolupament Municipal S.A.
’,
de capital 100% municipal, té concertades tres operacions de
tresoreria, per un import total d’1.185.000€ que vencen l’1 de
setembre pròxim i en les quals l’Ajuntament d’Altea participa com a
avalista.

L’actual
equip de govern va convidar a diverses entitats bancàries a
presentar ofertes per a aquestes renovacions de les quals, l’única
plausible d’acord amb els condicionants imposats pel Ministeri
d’Hisenda, era la del Banc Santander, corresponent a una de les tres
operacions per import de 200.000 euros.

Davant
aquesta situació, que deixa fóra la possibilitat de refinanciar les
altres dues operacions, el govern municipal s’ha vist obligat a fer
front a la cancel·lació de 770.000€, a càrrec del romanent
positiu de tresoreria. Aquest romanent ha sigut possible gràcies a
la manca en el pagament dels interessos i amortitzacions del pla de
pagament a proveïdors promoguda pel Ministeri d’Hisenda per a
enguany i que implica que s’haurà de fer front a aquestes quantitats
en els pròxims exercicis.

Finalment,
el regidor d’Hisenda, Pere Lloret, ha assenyalat que
“considerem
una imprudència el fet que aquestes pòlisses no s’hagen utilitzat
per a la seua finalitat última, que no és una altra que cobrir
desfasaments puntuals de tresoreria. És molt qüestionable que
s’hagen escomès inversions amb elles com la compra de dos
camions”.
 

Per
la seua banda, la regidora responsable de l’Empresa Pública, Imma
Orozco, ha remarcat que
“de
l’èxit de l’Empresa Pública depèn gran part de la imatge que
oferim d’Altea i per açò nostra meta és que siga viable. Açò
només serà possible si treballem amb criteris d’absoluta
transparència i eficàcia”.

Pin It on Pinterest