Select Page

El Regidor Roque Ferrer posa de manifest que la xarxa de transport d’aigua d’Altea no està optimitzada per a períodes de sequera extrema, com els patits els 2 últims anys, és a dir, la xarxa hidràulica està calculada i dissenyada per a abastir-se fonamentalment de recursos propis en els pous de «Bèrnia» i «Riquet» ubicats en la serra «Bèrnia», el depòsit de la qual està disposat a una altura piezomètrica a cota +100 m, la qual cosa conferix una major pressió a la xarxa, si es compara amb l’altura piezomètrica a cota +80 m del depòsit dels Rotes que és el depòsit capçalera actualment, ja que a hores d’ara ens abastim de l’aigua que ens ven el consorci a través del Montagut i no dels recursos d’Altea.Este fet condiciona en termes de pressió a la Urb. Las Mimosas, la qual cosa no vol dir que no arribe aigua sinó que minva la dita pressió en horari de consums punta.

Cal dir que, les campanyes de conscienciació  pública i mesures d’estalvi s’han de realitzar abans de l’estiu no sols durant i l’Edil  Popular Pedro Barber Pont no ho ha fet ni este any ni l’anterior, quan era responsable de l’àrea.  És més, la majoria de piscines d’Altea es van omplir sent ell responsable del Cicle Hídric, en maig  i principis de juny.

L’actual regidor delegat l’àrea Roque Ferrer, ja ha pres mesures durant estes 3 primeres setmanes per a millorar la pressió en la Urb. Las Mimosas, com ha sigut el canvi de comptador en el ramal que travessa el Cap Negret de camí a esta urbanització, que era un punt crític i concret de pèrdua de pressió i cabal.

D’altra banda, donant per vàlida la hipòtesi que en les pròximes setmanes APOBERSA SL, un monopoli que abastix a Altea Hills, Mascarat, Urlisa, Campomanes i que opera des de l’època de dictadura (1970) explotant els recursos hídrics d’Altea sense reportar res a l’ajuntament, no poguera disfrutar d’aigües comprades al consorci de la Marina Baixa. No hi haurà major responsable que el mateix Pedro Barber Pont qui de tots és coneguda la seua vinculació amb el dit monopoli i ha sigut regidor del Cicle Hídric, els últims 4 anys, de l’Ajuntament d’Altea, fent ús de la famosa porta giratòria. I damunt no ha aportat cap acció de millora a la xarxa hidràulica d’Altea i per tant a la seua ciutadania, com la de la Urb. Las Mimosas, però probablement sí que haja servit als interessos privats d’esta empresa.

Com a conclusió, no deixa de ser paradoxal que exigisca mesures immediates des de l’oposició, quan ell ha tingut temps suficient per a portar-les a cap. El que denota a només 3 setmanes d’haver deixat la regidoria és el seu nerviosisme perquè no és coherent ni responsable, a més de tangent a la inconsciència.

Pin It on Pinterest