Select Page

El Plenari de l’Ajuntament d’Altea ha aprovat amb els vots a favor de
Compromís, PSPV-PSOE i Altea amb Trellat, l’abstenció del PP i el vot en contra
de Cipal, establir 3 dedicacions exclusives i 10 dedicacions parcials, que
suposaran un cost anual, sense tenir en compte el cost de la Seguretat Social,
de 374.389,68 euros. El que representa una disminució, respecte a les
retribucions de la legislatura anterior, de 9.267,02 euros.

 

Pel que fa als portaveus dels diferents grups municipals, Imma Orozco
serà la portaveu de Compromís; Verónica López, del PSPV-PSOE; Beatriz Nomdedeu,
d’Altea amb Trellat; Pedro Barber, del PP; i Miguel Ángel Capilla, de Cipal.

 

També s’ha aprovat establir 7 llocs de personal eventual de confiança
política
, sent el seu cost anual de 103.900 euros, el mateix que en la
legislatura anterior
. Cinc corresponen als auxiliars administratius adscrits
als grups polítics municipals; i dos per al Gabinet d’Alcaldia.

 

La quantia econòmica dels auxiliars administratius dels grups polítics
municipals s’ha augmentat lleugerament, respecte a l’anterior legislatura, en
nom de “dignificar la tasca exercida per aquestos treballadors”, tal
com ha destacat la portaveu de Compromís, Imma Orozco. Per la seua banda,
l’alcalde d’Altea, Jaume Llinares, ha reiterat que l’actual distribució de
retribucions “s’ha realitzat de manera coherent, digna i justa, amb
l’objectiu de facilitar la feina, tant de l’equip de govern, com de l’oposició
.

 

Així mateix, s’ha fixat l’últim dijous de cada mes per a la celebració
de les sessions ordinàries del Plenari de l’Ajuntament, podent avançar-se o
endarrerir-se fins a vuit dies naturals per raons justificades en Alcaldia.
Així mateix, l’hora de celebració serà les 10:00 hores dues sessions al
trimestre;
i les 19:00 hores la tercera sessió de cada trimestre. D’aquesta
manera, tal com ha remarcat Imma Orozco, “volem potenciar la participació
de la ciutadania, perquè puga assistir als plens de l’Ajuntament”.

 

A més, s’ha aprovat el disseny de les comissions informatives, quedant
establertes de la següent manera:

 

– Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior: Hisenda, Recursos
Humans, Foment de l’Ocupació, Modernització de l’Administració Local, Règim
Interior, Trànsit, Seguretat Ciutadana.

– Urbanisme i Pla General.

– Infraestructures i Medi Ambient: Infraestructures i Obres, Cicle
Hídric, Medi Ambient, Agricultura, Pesca, Joventut, Esports i Xarxes Socials.

– Benestar Social i Igualtat: Àrea sociosanitària, Participació
ciutadana, Igualtat i Immigració.


Educació i Cultura:
Educació, Festes, Agermanaments i Cultura, Turisme i
Comerç.

Pin It on Pinterest