Select Page

El projecte es troba actualment en fase d’estudi

Després
de la Comissió de Seguiment del EPSAR, i arran de les nombroses
reunions mantingudes amb l’Ajuntament d’Altea, la Diputació ha
encarregat un estudi, tant econòmic com a tècnic, per a alliberar la
depuradora d’Altea de les aigües de Polop, La Nucia i Callosa.
D’aquesta manera, l’actual depuradora només tractaria les aigües de la
nostra localitat, mentre que es duria a terme una nova per als municipis
anteriorment esmentats, tal com ha anunciat el regidor de Cicle Hídric,
Pedro Barber.

La iniciativa ha sorgit com a conseqüència de les
reclamacions efectuades des de l’Ajuntament d’Altea per a reparar els
col·lectors, donades les nombroses filtracions que s’havien detectat i
que estaven incrementant considerablement les diferents despeses de
manteniment.

En aquest sentit, des de EPSAR s’havia vingut
valorant la possibilitat d’ampliar l’actual depuradora, però el cost
d’aquesta ampliació, sumat al cost de la reparació dels col·lectors, fa
que l’opció més viable siga alliberar la d’Altea i construir una nova
per a la resta de municipis. El projecte només està de moment en fase
d’estudi, que previsiblement durarà de dos a tres mesos, però els
tècnics de EPSAR han decidit iniciar-ho per considerar que es tracta de
l’opció més viable i sostenible en el temps.

Per a Barber, “es
tracta d’una molt bona notícia ja que, el fet que l’actual depuradora
només tracte les aigües d’Altea, evitarà filtracions al riu procedents
dels abocaments de la resta de municipis, i garanteix que la nostra
depuradora tinga molts anys més de vida útil”.

Pin It on Pinterest