Select Page

  El Regidor d’Escena Urbana i Infraestructures, Jaime Segelles, va anunciar el començament dels treballs d’instal·lació de hidrants, boques de reg per a incendis, en la zona de tolerància industrial de Cap Blanc. Aquests hidrants s’instal·laran en tots dos costats del polígon, est i oest, on se situen la majoria de les naus industrials i els comerços de la zona. 

  Els treballs; que està executant l’empresa concessionària del servei d’aigua potable i clavegueram, la UTE Aigües d’Altea; van començar la passada setmana i es perllongaran durant dos mesos. Segons explicava l’edil, ‘’en uns punts les boques de reg estaran soterrades, i en uns altres seran hidrants exteriors’’. 

  El pressupost de les obres és de 30.000 euros i estarà sufragat íntegrament per l’empresa concessionària. Amb la instal·lació de hidrants es cobreix qualsevol contingència en la prevenció d’incendis en la zona de Cap Blanc, on estan situades nombroses naus industrials, tendes, magatzems i centres comercials. 

  Jaime Sellés ha destacat que ‘’la instal·lació d’aquestes boques de reg, per al servei de bombers, va ser aprovat en Junta de Govern en 2014, i la inversió estava prevista en el plec de condicions de l’empresa concessionària de l’aigua’’.

Pin It on Pinterest