Select Page

  Yolanda Gallardo, edil de Proximitat, ha visitat el parc infantil i la zona d’esbarjo del Jardí de l’Argentina, en l’Olla d’Altea, on recentment ha actuat la Brigada de Resposta Ràpida.

  L’edil ha explicat que s’ha reparat ‘’la part trencada de la tanca que dóna accés al parc, així com la font d’aigua potable’’. ‘’S’ha donat solució a aquests trencaments, indicava l’edil, que van ser temes comunicats a la regidoria a través del correu electrònic de Proximitat, per part d’una usuària, una mamà d’un xiquet que acudeix a aquest parc’’.

  ‘’En el cas de la font, des de l’Ajuntament teníem pendent la seua reparació, explicava Gallardo, però era un tema més complex, de filtracions que, finalment, s’ha solucionat, ja que és una font que utilitzen molts els xiquets que vénen a jugar al parc’’.

  La reparació de la tanca ha necessitat de la intervenció d’un manyà i, en aquest cas, no ha pogut actuar la Brigada de Resposta Ràpida. Així mateix, s’ha revisat la tanca perimetral del parc reposant la corda en les zones en què era necessari.

  Yolanda Gallardo es mostrava molt satisfeta pel treball de la Brigada de Resposta Ràpida, no solament en aquesta actuació, sinó en totes les que duen a terme en el terme municipal d’Altea, i el treball de col·laboració entre veïns i Ajuntament. ‘’Comprovem, una vegada més, que l’acció particular i la participació dels veïns conjuntament amb l’administració funciona’’, indicava Gallardo.

Pin It on Pinterest