Select Page

  Pedro Barber, edil d’Hacienda, ha presentat els pressupostos amb els quals explicarà l’Ajuntament d’Altea en enguany 2015 i que ascendeixen a 25 milions d’euros. 

  Barber explicava que amb aquests nous pressupostos es podran dedicar 500.000 euros a inversions, i s’augmenta la partida per a ocupació i comerç. ‘’El que s’ha intentat en aquests pressupostos, comentava l’edil, és donar la màxima eficàcia als ingressos de l’Ajuntament i que açò redunde en partides tan importants com l’ocupació, el benestar social i l’educació’’.

  Aquests 500.000 euros es deriven de la mesura adoptada pel Govern central per al 2015, sobre l’interès zero i la no amortització dels préstecs del pla de proveïdors, la qual cosa ha permès al consistori alteà comptar amb aquesta quantitat per a dur a terme diverses inversions.

  En relació amb l’ocupació, l’edil recordava que l’Ajuntament d’Altea té en marxa actualment tres plans per al seu foment, el Pla Jove, el Pla d’Ocupació de l’Ajuntament i un altre Pla de la Diputació, d’inversions sostenibles. I ha explicat que ‘’per a 2015 contemplem també el pla d’ocupació de l’Ajuntament i un altre sobre un projecte de prevenció d’incendis les urbanitzacions’’.

  Així mateix, ha assenyalat que ‘’seguim amb les bonificacions d’impostos, que ja aprovem enguany, per a aquelles empreses que s’impliquen en el foment de l’ocupació i en l’augment de treballadors’’.

  Un altre aspecte que ha destacat l’edil, ‘’de tanta importància com el foment de l’ocupació’’, és l’engegada del pla director del comerç. Aquest pla preveu diverses obres, com el condicionament de l’avinguda Jaume I, la plaça dels Esports i una rotonda en l’encreuament d’entrada al casc antic, al costat del bar Cocoliso. Així mateix, Barber anunciava que s’ha previst una partida per al condicionament d’una zona d’aparcament gratuït en el camí de l’Horta.

  També es veuran beneficiades amb inversions les partides dedicades a Benestar Social i Educació. En aquest últim cas es dedicaran 75.000 euros al manteniment de col·legis, augmentant-se aquesta partida respecte a exercicis anteriors, i 58.000 euros per a la finalització de la guarderia municipal.

  Quant al pressupost dedicat a Benestar Social també s’han incrementat partides de subvencions destinades a acció social ‘’i hem inclòs una partida per a la subvenció d’habitatges per a joves emancipats’’. ‘’A més aquest tipus d’accions tenen com a contrapartida, donar eixida a habitatges que puguen estar tancades’’. Aquestes ajudes se sumen a les quals ja existeixen per a subvencionar el lloguer a persones majors, així com les ajudes a residències de majors.

  ‘’Una partida nova, explicava Barber, que no estava en els pressupostos anteriors, i és un compromís que es va adoptar en ple, és una subvenció per a la part que els ciutadans han assumit del bombament del clavegueram, perquè enguany no s’incremente aquest preu’’.

  L’edil destacava projectes que ja estan en marxa, com el canvi del clavegueram del carrer Sant Pere i l’inici de les obres i ajardinament de les parcel·les de l’Ajuntament en la Facultat de Belles arts, l’acta de les quals de replanteig ja s’ha signat. Així mateix ha recordat els que s’iniciaran en breu com la rotonda d’accés al casc antic, ‘’una inversió necessària perquè és l’entrada al casc antic i que aquesta compte amb més vistositat de la qual té actualment’’. 

  Altres partides importants del pressupost són els 7.400.000 euros dedicats a personal; la recollida de la brossa i el tractament residus, que ascendeix a 2.100.000 euros; l’enllumenat públic per un valor de 450.000 euros; la neteja viària, propera al milió d’euros i el manteniment de jardins i de les vies públiques, 230.000 euros.

  ‘’L’objectiu de l’equip de govern, explicava Barber, és seguir treballant, per a engegar tots els projectes previstos en aquests pressupostos, fins a la fi de la legislatura’’.

Pin It on Pinterest