Select Page
  • El vial va quedar tancat al transite després del trencament i posterior
    obra de reparació de la canonada de conducció d’aigua d’aquesta zona
    d’Altea. La foradada, provocat pel trencament, va destrossar l’asfalt
    d’aquesta zona del passeig.

  La nit del 5 al 6 de gener es produïa un important trencament en la
conducció principal d’aigua del Passeig Sant Pere d’Altea. La força amb
la qual es va produir el trencament va provocar l’enfonsament de la
calçada, i en amb prou faenes uns minuts, el vial va quedar inundat amb
l’aigua que desbordava les voreres. Des d’aqueix moment els tècnics
municipals i de l’empresa concessionària del servei d’aigua es van posar
a la feina, per a intentar restablir al més prompte possible el
subministrament d’aigua als veïns i comerços de la zona. Sobre les 15
hores del dia de Reyes quedava restablit el servei d’aigua, amb aparent
normalitat, mancant reparar els danys provocats pel trencament.

 
L’edil de Cicle Hídric, Pedro Barber, visitava els desperfectes
ocasionats pel trencament aquesta mateixa setmana. Cal recordar que en
amb prou faenes dos mesos s’han produït dos trencaments de
característiques similars, la qual cosa ha obligat als tècnics a
investigar les causes d’aquests incidents, que podrien tenir la seua
resposta en el clavegueram que circula paral·lelament a la canonada de
conducció d’aigua. Segons Barber, “s’està revisant tot el clavegueram de
la zona, ja que és molt deficient. La canonada es troba en bones
condicions i la pressió amb la qual discorre l’aigua no és molta, però
qualsevol desplaçament de la base en la qual està assentada la canonada
pot provocar el seu trencament i poden venir per les pèrdues del
clavegueram”.

  L’Ajuntament d’Altea estudia escometre aquesta
important obra que tindria un cost superior als 600.000 euros, i que
formaria part del capitule d’inversió que ha de realitzar l’empresa
concessionària del servei d’aigua a Altea, en les millores que hauria de
realitzar en la localitat. Existeix un projecte que ja tenia en compte
el canvi de clavegueram, en un tram que comprèn el carrer Sant Pere en
la seua unió amb el Passeig Mediterrani, en la zona de bombament del
propi clavegueram, fins a la prolongació del passeig Sant Pere en la
confluència del carrer Toix.

  Per a Pedro Barber, “aquesta zona
d’Altea no permet excavar molts metres per a col·locar el clavegueram,
per estar en zona marítima prop del mar, així que quasi tota la xarxa de
clavegueram amb prou faenes té pendent, i hauríem de col·locar dues
zones més de bombament intermedi per a evitar que es quede estancada
l’aigua”, va destacar Barber.

  L’edil alteà va avançar que el
carrer pot quedar oberta al tràfic rodat aquesta setmana, una vegada
quede tapat la foradada i es repose l’asfalt. Així mateix, va comentar
que la decisió per a donar una solució definitiva al clavegueram es
prendrà prompte para, d’aquesta forma, escometre les obres com més
prompte millor i no entorpir les dates de temporada alta de turisme, com
pot ser la Setmana Santa.

Pin It on Pinterest