Select Page
  • El Ministeri d’Indústria habilita una web perquè les comunitats de veïns puguen sol·licitar les ajudes per al canvi de antenes

  Vicent Sanz, edil de Noves Tecnologies, ha informat de les ajudes que,
des del Ministeri d’Indústria, s’han engegat per a la reordenació dels
canals de la televisió digital terrestre, TDT.

  Sanz explicava
que ‘’el Govern ha engegat aquestes ajudes per a l’adaptació de les
instal·lacions de recepció col·lectiva de les comunitats de veïns perquè
es puguen rebre les noves freqüències per les quals s’emetran alguns
canals de televisió, amb motiu del procés d’alliberament del Dividend
Digital 4G’’. ‘’Depenent de les característiques i dimensions de la
comunitat, informava l’edil, les ajudes oscil·laran entre els 100 i els
550 euros’’.

  L’edil explicava que ‘’poden sol·licitar aquesta
subvenció les comunitats de propietaris subjectes al règim de propietat
horitzontal que expliquen en els seus edificis amb instal·lacions
d’antenes col·lectives de recepció de televisió amb centraleta
programable o amplificadors monocanal’’. Les ajudes se sol·licitaran a
través de la plataforma online de Red.es disponible en
https://ayudas.televisiondigital.gob.es

  Així mateix, informava
que ‘’el període de sol·licitud d’ajudes comprèn les actuacions
realitzades entre juny de 2014 al juny de 2015’’.

  Únicament
podrà sol·licitar-se una subvenció per cada comunitat de propietaris,
encara que podrà abastar el finançament de les actuacions en un màxim de
tres capçaleres de la mateixa comunitat.

  Els habitatges poden
tenir tres tipus d’instal·lacions de recepció de televisió, amplificador
de banda ampla, centraleta programable i amplificadors monocanal.

 
En els habitatges unifamiliars que disposen d’antena individual o
estan en un edifici de petita grandària no serà necessari realitzar cap
adaptació de l’antena. L’única actuació necessària per a continuar
rebent tots els canals és realitzar una resintonització a través del
comandament del televisor.

  La documentació necessària que cal
aportar per a emplenar el formulari de sol·licitud és la factura de
l’instal·lador autoritzat; el butlletí de la instal·lació de
telecomunicacions, que ha de facilitar l’instal·lador; el rebut
domiciliat o certificat bancari del compte que el seu titular siga la
comunitat de propietaris a l’efecte de pagar la subvenció i només en el
cas d’adaptació de diverses capçaleres també es requerirà l’acta de
constitució de la comunitat de propietaris.

  L’edil també explicava que ‘’s’està plantejant la possibilitat d’ampliar
el període de la ‘apagada digital’ dels actuals canals, que ara es
veuen per duplicat, un temps més. Segons fonts ministerials, informava
l’edil, el termini d’ampliació arribarà fins al 30 de gener o el 15 de
febrer de 2015, en aqueix moment les antenes que no hagen pogut
reemplaçar-se perdran el senyal de molts canals que estan ara en
emissió’’.

Pin It on Pinterest