Select Page
  • Els candidats, menors de 30 anys, desenvoluparan el seu treball en les
    àrees municipals de Turisme, Cultura, Medi ambient i Mitjans de
    comunicació, per un període de sis mesos.

  L’alcalde d’Altea, Miguel Ortiz, rebia ahir als cinc joves seleccionats
per al programa de la Generalitat Valenciana ‘’Salari Jove’’, que
s’incorporaran al consistori municipal per un període de sis mesos. El
primer edil va signar els respectius contractes d’aquests joves,
acompanyat a més pel regidor de Presidència, Jesús Ballester i pel
responsable de l’àrea d’Hisenda, Pedro Barber.

  L’alcalde
indicava que ‘’el programa ‘Salari Jove’ està subvencionat per la
Generalitat Valenciana, a través del Servef, per una mica més de 56.000
euros, i permetrà que cinc joves titulats, menors de trenta anys,
s’incorporen a diverses àrees municipals, la qual cosa redundarà en una
millora dels serveis que van a rebre els ciutadans en cadascuna de les
àrees respectives’’.

  Els seleccionats en aquesta edició de el
‘’Salari Jove’’ 2014 han sigut Laura Herández, que s’incorporarà a
l’àrea de Medi ambient com a tècnic; Miguel Lara, tècnic en
biblioteconomia; Antonio Alonso, tècnic en imatge i so; José Miguel Signes, tècnic en dissenyat gràfic i Jerónimo Pérez, tècnic en
activitats esportives i soci-culturals.

  ‘’En conèixer la
convocatòria, per part d’aquest Ajuntament, explicava l’alcalde, ens
dirigim als diversos departaments municipals perquè feren les seues
propostes, referent a les necessitats de completar el personal en
determinades activitats concretes, amb la finalitat de millorar els
serveis’’. ‘’Rebem contestació de l’àrea de Cultura, Turisme, Medi
ambient i de Xarxes Socials i Mitjans de comunicació, afegia l’alcalde, i
s’ha fet un pla funcional dels treballs que van a exercir aquestes
persones cinc persones que s’acaben d’incorporar’’.

  El programa
‘’Salari Jove’’ permetrà que aquests joves s’incorporen al consistori
municipal com a tècnics de suport amb un contracte de pràctiques, per
un període de sis mesos, ja que tots ells complien els requisits de la
subvenció prevista per la Generalitat, com estar inscrits en el Servef.

 
El programa ‘’Salari Jove’’ pretén, a través de contractes en
pràctiques, fomentar l’ocupació de joves en obres i serveis d’interès
general, a través de corporacions locals i entitats depenents d’elles,
òrgans de l’administració de la Generalitat, les seues entitats
autònomes i universitats públiques. Les subvencions que ofereix el Servef estan destinades a sufragar els costos salarials de la
contractació d’aquests joves, inclosa la cotització a la Seguretat
Social.

Pin It on Pinterest