Select Page
  • El ple aprova l’adjudicació de l’enllumenat d’Altea a l’empresa ELECNOR per un període de 15 anys

La corporació municipal de l’Ajuntament d’Altea celebrava aquest matí
l’última sessió plenària ordinària de l’any 2014, amb cinc punts en
l’ordre del dia. Entre ells destaca l’aprovació de l’adjudicació de la
gestió integral de les instal·lacions del servei d’enllumenat públic
exterior i semafóric a l’empresa Elecnor, per un període de 15 anys.
L’import de l’adjudicació és de 6.079.478 euros, la qual cosa suposarà
una quantitat de 405.298,54 euros anuals.

L’edil d’Escena
Urbana, Jaime Sellés, mostrava la seua satisfacció per l’aprovació
d’aquest punt del ple, ‘’essencial per a la modernització de les
lluminàries d’Altea’’ i ha destacat ‘’l’origen cent per cent renovable
de l’energia subministrada per l’empresa adjudicatària i l’estalvi de
277 tones a l’any de CO2 i la potenciació de zero emissions en CO2 a
partir de l’engegada del nou contracte, a causa del menor consum
d’energia per la instal·lació de leds’’.

Un altre aspecte que
ha volgut destacar l’edil és ‘’l’estalvi econòmic, d’un 27,01 per cent,
que ha suposat l’adjudicació a Elecnor, pel que fa a l’import total
inicial del contracte de 8.328.052,17 euros, durant 15 anys, que
finalment s’ha adjudicat per 6.079.478 euros’’.

‘’Després de la
presentació de tots els requisits per a ser adjudicatària, informava
l’edil, com a segurs i pagaments del cost de l’auditoria energètica
prèvia, uns 40.000 euros aproximadament, Elecnor va obtenir la major
puntuació de les vuit empreses que es van presentar a aquest concurs, ja
que la seua oferta econòmica era la més avantatjosa per a Altea’’.

El contracte amb Elecnor inclou la renovació de 4.900 lluminàries
d’Altea, així com la renovació i millora de la il·luminació de les zones
comercials del municipi, ‘’per a adequar-les a les característiques i
les necessitats dels comerços, la qual cosa redundarà en la millora del
Centre Comercial Obert d’Altea’’, explicava l’edil. En aquest sentit,
Sellés afegia que ‘’s’augmentarà la intensitat de la llum en,
aproximadament, vint carrers comercials d’Altea, assumint el cost
l’empresa adjudicatària’’. Així mateix, l’empresa també es farà càrrec
de les lluminàries de partides i urbanitzacions de la localitat.

Sellés es mostrava satisfet amb l’aprovació d’aquesta adjudicació
‘’que suposa combinar estalvi econòmic per al poble d’Altea, juntament
amb un estalvi energètic i, per tant, un benefici mediambiental’’.

  • Altres punts del ple

El ple també ha aprovat la modificació de l’ordenança de l’impost de
béns immobles, que suposarà un estalvi per als contribuents. Així
mateix, s’ha aprovat la modificació dels estatuts del Pla Zonal de
Residus i la modificació de les normes urbanístiques del Pla Parcial Marymontaña II.

Pin It on Pinterest