Select Page

La Regidoria d’Educació anuncia l’engegada d’un programa de suport
escolar gratuït d’anglès, dirigit als alumnes i alumnes de 1º i 2º de
l’ESO, matriculats en centres públics d’Altea, i les famílies dels quals
compten amb escassos recursos econòmics.

Les classes d’anglès
pràctic, per als alumnes que hagen suspès aquesta assignatura,
s’iniciaran a mitjan gener en les instal·lacions del Poliesportiu
Municipal, els dilluns i dimecres de 16:30 a 17:30 hores. Així mateix,
s’oferirà ajuda per a realitzar els deures, els dimarts i dijous de
16:30 a 18:00 hores, en l’IES Bellaguarda.

La regidora
d’Educació, Aurelia Álvarez, de CIPAL, explicava que ‘’el canvi del
col·legi de primària a l’institut suposa per a l’alumnat adaptar-se a
molts canvis, en plena adolescència, per aquesta raó anem a donar suport
escolar als alumnes de 1º i 2º de l’ESO les famílies de la qual tinguen
pocs recursos econòmics, com una mesura de foment de l’èxit escolar’’.

Els requisits per a accedir a aquest programa són tenir una renda anual
de menys de 5.218,12 euros, per cada membre de la unitat familiar, la
qual cosa suposa un 70% del IPREM.

Els pares i mares que
estiguen interessats en aquest programa de suport educatiu poden
emplenar les sol·licituds en les oficines d’Atenció al Ciutadà, en
l’Ajuntament d’Altea, del 22 de desembre al 13 de gener. Des de la
Regidoria d’Educació s’informa que s’haurà d’aportar la següent
documentació: fotocòpia del llibre de família, fotocòpia de les sis
últimes nòmines de tots els adults de la unitat familiar i en cas de
trobar-se aturats s’hauria de presentar el certificat de prestacions i
la fotocòpia de la targeta de la demanda.

Pin It on Pinterest