Select Page

L’edil d’Escena Urbana, Jaime Sellés, anunciava ahir que s’ha
seleccionat a l’empresa adjudicatària dels serveis d’il·luminació
externa d’Altea, que serà l’empresa ELECNOR. ‘’Aquesta adjudicació es
farà efectiva després de la seua aprovació en sessió plenària i després
de la signatura dels contractes pertinents’’, explicava l’edil.

‘’Amb aquesta nova adjudicació es millorarà l’enllumenat exterior
d’Altea i suposarà un estalvi energètic i econòmic’’. ‘’Està previst,
explicava l’edil, que l’empresa realitze una important inversió en la
nostra localitat amb la renovació de 4.900 lluminàries per unes altres
model led ‘’.

‘’Est és un dels projectes més importants que
teníem previst escometre a l’inici de la legislatura, comentava l’edil, i
iniciem els treballs del plec tècnic de l’adjudicació amb l’ajuda d’una
empresa externa, que va dur a terme una auditoria dels 5.900 punts de
llum de les lluminàries exteriors d’Altea’’. ‘’Seguidament, es va fer
públic el plec de condicions, amb la finalitat de que les empreses del
sector pogueren iniciar el procés de licitació per a la posterior
concessió del manteniment de l’enllumenat extern d’Altea, així com també
el dels semàfors’’, explicava l’edil.

Jaime Sellés informava
que una vegada iniciat el procediment es van presentar vuit empreses
nacionals per a ser les adjudicatàries. Finalment, i després de la
valoració del procés tècnic i de l’oferta econòmica, la millor valorada
va ser ELECNOR.

Pin It on Pinterest