Select Page

Durant aquests dies l’Ajuntament d’Altea està duent a terme diverses
actuacions de millora, en alguns dels accessos i rotondes de la
localitat. La iniciativa ve a reforçar la intenció del consistori alteà d’embellir i promocionar la imatge d’Altea, la principal font
de la qual d’ingressos segueix sent el turisme. La primera actuació en
aquest sentit s’està realitzant en la rotonda i accessos a les
urbanitzacions Urlisa, Altea Hills, Mascarat i Port Marina Greenwich.

Per a Yolanda Gallardo, Regidora de Proximitat
d’Urbanitzacions, “aquesta actuació va sorgir de les diferents reunions
que s’han mantingut amb els veïns de les urbanitzacions d’Altea. Però és
un treball que portem realitzant aqueix fa temps, perquè és la nostra
obligació mantenir la imatge que es mereix Altea com a localitat
turística que és”, va destacar Gallardo.

Les millores han
consistit a implantar capes de gespa artificial en aquesta rotonda i
accessos. Segons Jaime Sellés, Regidor d’Escena Urbana, en les obres que
s’estan executant “s’ha fet un anell de fonamentació per a poder
col·locar la gespa artificial, i així fixar-ho al sòl amb una cua
especial perquè puga suportar les inclemències del temps i no es
desenganxe amb facilitat”. A més, “hauran arbustos perquè el manteniment
siga mínim” va destacar Sellés.

El pressupost per a aquestes
millores que està realitzant l’Empresa Publica de Desenvolupament
Municipal ascendeix inicialment a 10.000 euros. Segons Jaime Sellés,
“aquesta actuació aquesta inclosa dins dels nostres pressupostos. El seu
cost és racional perquè volem fer actuacions que siguen assequibles per
a les arques municipals”. Aquesta millora es podria traslladar a altres
rotondes i accessos de la localitat, “ quan valorarem el resultat
final, i seran els propis veïns de la zona els que valoraran el treball
realitzat”, va concloure l’edil alteà.

Pin It on Pinterest