Select Page
  • Amb la visita a Altea del Director General de Transports i Logística de
    la Generalitat Valenciana, Carlos Eleno Carretero, l’Alcalde d’Altea,
    Miguel Ortiz, li va traslladar la possibilitat de situar un futur espai
    d’oci en la zona portuària.

  Des de fa anys, l’Ajuntament d’Altea estudia les opcions per a
intervenir entre els ciutadans que desitgen tenir el seu espai d’oci i
diversió, amb els quals cerquen el descans i la tranquil·litat. La
majoria de locals compleixen amb la normativa vigent, en tots els
aspectes, però estan situats en edificis que no van ser preparats en el
seu moment per a albergar-los. Per tot açò, la solució no ha sigut res
senzilla i una possible mesura podria ser traslladar tots aquests locals
a un espai exclusiu per a l’oci, fora de qualsevol zona d’habitatges.

Per aqueix motiu, durant la visita a l’Ajuntament d’Altea del Director
General de Transports i Logística de la Generalitat Valenciana, Carlos Eleno, l’Alcalde d’Altea es va interessar per la viabilitat de situar
en la zona portuària un espai d’oci que puga solucionar aquesta
problemàtica. Miguel Ortiz va recordar que, “després de molts estudis
sembla que la solució pot estar en el trasllat de tots aqueixos
establiments d’oci a la zona del Port d’Altea. Es tracta de crear un pla
especial de l’ordenació del port, que a més de regular l’ús pesquer i
esportiu, regule també l’ús d’oci dins de les instal·lacions del port”.

Segons Ortiz, “ens posarem en contacte amb la Confraria de Pescadors
com amb l’Associació d’Usuaris del Port i el Club Nàutic Altea, per a
fer una solució integrada i un pla especial que contemple tot el port”. A
més, l’Alcalde vol que Altea prenga la iniciativa en aquest projecte,
“he demanat al Director General que anara el propi Ajuntament el
promotor d’aquest pla especial, conjuntament amb costes, ja que amb la
rehabilitació del front litoral pot quedar una zona molt agradable,
entre la platja i el propi port”, va destacar el primer edil.

Carlos Eleno va voler informar de primera mà a l’Alcalde de les
possibilitats del projecte, “amb la nova llei de ports existeix un
procediment que podem engegar. La delimitació del port en el seu conjunt
exigeix una planificació major, per a zones concretes del port amb
contacte amb la ciutat, i el desenvolupament d’un pla especial per a
tenir aqueixa zona totalment d’acord amb el planejament urbanístic que
existisca en la ciutat”, va afirmar el Director General de Transports i
Logística.

Segons Eleno, existeix la possibilitat que aqueixes
zones puguen ser impulsades, quant a la seua planificació, pel propi
Ajuntament, “ha sigut una petició de l’Alcalde, el que siga el propi
Ajuntament el que inste a la realització d’aqueix pla especial, encara
que finalment haurà de tenir el vistiplau de la Direcció general de
Ports. Però per al desenvolupament del mateix, tenir en compte les
ordenances municipals, el plantejament o els vials, entenc que el
benefici per als ciutadans és molt major, quan l’actuació contempla usos
que no són netament portuaris”, va concloure.

Destacar que
l’Alcalde d’Altea i el Director General van tractar altres temes
d’importància. Entre ells destaca la preocupació que li ha traslladat el
primer edil alteà del col·lectiu de taxistes local, sobre la
possible desaparició de l’àrea de prestació conjunta del servei de taxi
comarcal, engegada fa dos anys. En aqueix sentit, Carlos Eleno va
assegurar que no es pot obligar a cap ajuntament a romandre a aquesta
agrupació en contra de la seua voluntat, però “anem a treballar per a
regular l’eixida o entrada de qualsevol municipi, i sobretot, garantir
aquest servei mentre existisquen localitats interessades”.

Per a
finalitzar, Miguel Ortiz va traslladar al Director General de
Transports la possibilitat de crear un baixador del TRAM en el centre
comercial obert de Cap Blanc. També li trasllade la preocupació dels
usuaris del port d’Altea, davant els últims furts i desperfectes que han
ocorregut en els pantalans. Segons Eleno, aquesta situació es podrà
solucionar, com ja ha ocorregut en altres ports amb aquesta mateixa
problemàtica, amb la col·locació d’unes portes on solament els usuaris
puguen tenir accés mitjançant una targeta, restringint l’accés públic.

Pin It on Pinterest