Select Page
  • Aquesta “injecció econòmica” suposarà una millora substancial en els
    serveis i prestacions que s’ofereixen als col·lectius més vulnerables.

La Diputació Provincial d’Alacant ha atorgat al Departament de Serveis
Socials una ajuda de 19.547 euros, dels quals 10.686 estaran destinats a
sufragar part de les despeses del Servei d’Informació, Orientació i
Assessorament, que el departament ofereix a tots els ciutadans, que ja
comptaven amb una subvenció de la Consellería de Benestar Social, de
28.746 euros.

Al costat d’aquesta ajuda, han sigut aprovades
cinc subvencions més, com els 1.894 euros per a Violència de gènere, que
segons indicava Gregorio Alvado, Regidor de Serveis Socials: “suposa
un augment del 47% pel que fa a la subvenció obtinguda l’any 2013,
destinat al programa d’atenció a les víctimes de violència de gènere, un
dels col·lectius que precisen d’una immediata i efectiva atenció
social, i que juntament amb els 23.000 euros que l’Ajuntament d’Altea té
pressupostats per a tal fi, suposarà una millora considerable, en les
actuacions que en matèria de prevenció i atenció especialitzada hagen de
requerir aquelles dones que estiguen patint algun tipus de
maltractament”.

També ha sigut subvencionat un nou programa
d’inserció sociolaboral, amb un import de 2.340€, la finalitat del qual
és proporcionar a les persones amb majors dificultats sociolaborals, la
cerca d’ocupació a través la utilització de les noves tecnologies, així
com realitzar gestions que puguen evitar el seu desplaçament a
l’oficina d’ocupació o a la seguretat social. En aquest apartat
adquireix especial rellevància la dotació pressupostària existent per al
Pla d’Ocupació amb un import de 80.000 euros i que, juntament amb la
quantitat aportada per la Diputació, té com a principals objectius, la
formació a aturats que permeta el perfeccionament de les seues aptituds
professionals, així com proporcionar una ocupació temporal a persones en
situació de vulnerabilitat social per diferents circumstàncies
socioeconòmiques i familiars

Igualment, s’han concedit 2.461
euros per a prestacions econòmiques d’emergència, la qual cosa suposa un
increment de la quantitat consignada en el pressupost municipal, que en
l’actualitat és de 85.000 euros.

Dins del programa de
conductes addictives, a més dels 2.000 euros del Pressupost Municipal i
17.000 euros provinents de la subvenció de la Consellería de Sanitat,
la Diputació Provincial subvenciona en un 60% la realització de tallers
escolars per a la prevenció del mal ús de les noves tecnologies.

Finalment, la Diputació Provincial ha concedit la quantitat d’1.390
euros per a adquisició de nou equipament de les dependències de l’àrea
de serveis socials, i que parteix d’ella es destinarà a l’adquisició i
modernització d’algunes infraestructures del saló d’actes del centre
social, amb la finalitat de que tots els ciutadans puguem gaudir en les
millors condicions de totes les activitats que es realitzen al llarg de
l’any en aquest espai. “Aquestes ajudes i subvencions”, ha assenyalat
l’edil de Serveis Socials, “permetran, com sempre ha sigut un dels
objectius de l’actual equip de govern, seguir millorant els serveis i
prestacions als col·lectius més vulnerables, per a prevenir i atendre
situacions de risc social”.

Pin It on Pinterest