Select Page
  • Aquest sistema, denominat SIVAC, està impulsat per la Cambra de comerç
    d’Alacant i permetrà a empreses promotores la venda dels seus actius
    endeutats, i, conseqüentment, el seu sanejament econòmic.

L’Alcalde d’Altea, Miguel Ortiz, i el Regidor de l’Àrea Econòmica,
Pedro Barber, han mantingut una reunió amb Carlos Mazón, Director de la
Cambra de comerç d’Alacant, acompanyat de Rafael Regalado, President de
la Comissió d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Habitatge de la
Càmera i Armando Sala, Vicepresident de la citada Comissió, a fi
d’engegar en el nostre municipi el projecte impulsat per l’ens
provincial, denominat SIVAC (Sistema de Venda d’Actius Immobiliaris).

Es tracta d’un sistema que consisteix bàsicament en què la Cambra de
comerç d’Alacant reuneix tots els actius immobiliaris endeutats dels
promotors, amb l’objectiu de crear una o diverses carteres d’actius prou
atractives per a vendre-li-les a grans inversors i fons d’inversió, amb
el principal objectiu de sanejar els balanços dels promotors i
propiciar la renovació i reactivació del sector immobiliari a Altea.

Assenyalar que aquests actius immobiliaris endeutats han de ser
habitatge acabat, obra en curs i sòl urbà, amb la condició que tinguen
càrrega hipotecaria. L’inversor o fons comprador se subrogarà en el
deute hipotecari associada a l’actiu, de tal forma que el promotor podrà
eliminar aquest deute del seu estat de comptes.

Miguel
Ortiz ha manifestat que “Amb aquest sistema, no solament anem a impulsar
i revitalitzar el sector de la construcció com a peça fonamental en el
model econòmic i de creixement del nostre municipi, sinó que, el SIVAC
va a suposar la introducció d’un element decisiu per a eliminar aqueixa
càrrega que, en molts casos, està impedint als promotors engegar noves
iniciatives que puguen generar ocupació i riquesa i, al mateix temps,
arbitrar els mecanismes que permeten impulsar l’ocupació d’habitatges
buits en la nostra localitat”.

Pin It on Pinterest