Select Page
  • Es va garantir l’accés gratuït a les activitats de temps lliure i la
    cobertura de necessitats d’alimentació a més de 150 xiquets amb
    dificultats socioeconòmiques durant aquest estiu.

  L’Ajuntament d’Altea, a través de la Regidoria de Serveis Socials, ha
garantit de forma totalment gratuïta durant tot l’estiu que més de 150
xiquets i xiquetes hagen pogut participar en les diferents activitats
municipals programades al juliol i agost. D’aquesta manera, els menors
del nostre municipi que es troben en una situació de vulnerabilitat per
diverses raons socials i/o econòmiques, han accedit d’una manera
totalment normalitzada, sense cost algun, a les nombroses activitats
estivals organitzades per l’Ajuntament d’Altea, com ha sigut l’Escola
d’Estiu, amb 62 menors, el Campus Esportiu amb 78, els Cursos esportius
d’Estiu, 12 menors i el Campament d’Inglés de Santa Bàrbara, amb un
total de 4.

A més als menors que han participat en les
activitats estivals també se’ls ha cobert les necessitats d’alimentació,
de forma diària a través de l’assistència als menjadors que formaven
part d’aquestes activitats, també de forma gratuïta per a les famílies,
sent possible la cobertura de les necessitats d’alimentació de 100
menors entre els mesos de juliol i agost.

Tot açò ha sigut
possible a la concessió per part de la Conselleria de Benestar Social
d’una subvenció de 18.400€, així com als 5.000€ del pressupost municipal
aprovat per l’equip de govern per a aquesta activitat.

Amb
aquesta àmplia oferta d’activitats l’Ajuntament d’Altea ha garantit, com
ha explicat l’edil Gregorio Alvado: “l’accés igualitari a la
participació i a la realització d’activitats artístiques, lúdiques,
esportives i d’aprenentatge, sense que les dificultats socioeconòmiques
de la seua família siga un inconvenient, podent atendre’s des de l’equip
de govern a la diversitat de realitats personals, econòmiques o
socials”.

Pin It on Pinterest