Select Page

Aquest curs, igual que l’anterior, els alumnes de 3 a 8 anys poden
sol·licitar les ajudes econòmiques directes que dóna l’Ajuntament
d’Altea, per a l’adquisició dels llibres de text i material escolar. Els
alumnes de 9 a 16 anys, igual que l’any passat, poden acollir-se,
depenent del centre en el qual estudien, als projectes de socialització o
intercanvi de llibres, que en anys anteriors ha finançat la regidoria
d’educació i que gràcies a la gran labor altruista dels pares/mares de
les “AMPAS”; ajuden a les famílies a dur la despesa que suposa
l’inici de curs.

La regidor d’educació Aurelia Álvarez, ha
declarat: “La Regidoria d’Educació manté des de l’any 2010 (legislatura
socialista) el mateix pressupost per a ajudes de llibres de
text:20.000€, anime a contrastar aquesta informació amb la intervenció
municipal. Per tant no hi ha hagut retallades, sinó al contrari. Gràcies
a que hem comptat amb l’opinió i el treball de les “AMPAS”, s’ha
potenciat al màxim la reutilització dels llibres, així els diners
públics s’optimitza i entre tots aconseguim ajudar a moltes més
famílies. A més eduquem als nostres fills en la cura del llibre, en una
economia social i el respecte al medi ambient”

Pin It on Pinterest