Select Page
  • La comunitat escolar d’Altea ha elaborat varies pancartes reclamant l’engegada de la jornada contínua

Els membres de la comissió municipal pro-jornada contínua escolar,
formada per les AAMMPPAA, professorat i la regidoria d’educació, s’han
mostrat indignats pel greu incompliment dels compromisos públics de la consellería d’educació, després de la decisió de forma majoritària de
la comunitat educativa alteana de sol·licitar la jornada contínua per a
la localitat. Davant la indefensió jurídica en la qual es troben, i
després de comprovar que alguns centres i localitats si que se’ls ha
concedit aqueixa possibilitat per a aquest pròxim curs escolar, han
remès el seu malestar per escrit a la Consellera d’Educació, Mª José
Català i a la responsable de la Direcció general d’Innovació Educativa,
Beatriz Gascó; sol·licitant que acaben els greuges comparatius.

Aquesta reivindicació està coordinada amb la Plataforma pro-jornada
contínua, que es va crear per a defensar als milers de pares i mes de 70
centres, en la província d’Alacant que han recolzat i sol·licitat a la consellería acollir-se a una jornada escolar contínua.

La
comissió municipal malgrat no compartir els arguments de la consellería
per a posposar la implantació d’un horari continu, havien acceptat que
havien d’esperar fins al curs 2015-2016 per a la seua implantació. Però
s’han plantat després de començar el mes d’agost, on tots els centres
escolars han tancat, i s’ha fet públic que almenys a dos centres si li
l’han concedit, no s’entén perquè tots els altres no poden gaudir-la
també a partir de setembre, quan han presentat els seus projectes
avalats per mes del 90% dels pares.

Pin It on Pinterest