Select Page

El Rector de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, Jesús Pastor, i
l’Alcalde d’Altea, Miguel Ortiz, van signar aquest passat dimarts un
acord col·laboració entre ambdues institucions amb l’objecte d’establir
un marc d’actuació per a la promoció d’activitats educatives i
culturals, de recerca i desenvolupament tecnològic, mitjançant el foment
d’acords i convenis específics.

Entre les principals
modalitats de col·laboració que s’estableix en el document marc signat,
es troben l’execució de projectes i programes educatius i culturals, la
cooperació en programes de formació de personal, l’organització
d’activitats comunes relacionades amb la promoció social de l’educació,
la cultura, la recerca i el desenvolupament tecnològic, així com la
regulació de pràctiques d’estudiants de la UMH en l’Ajuntament d’Altea
mitjançant programes de cooperació educativa.

D’igual forma
per a facilitar l’elaboració dels acords/convenis, el seu seguiment i
compliment, es preveu la constitució d’una Comissió Mixta, la qual
estarà integrada pel Rector de la UMH i l’Alcalde d’Altea, a més d’un
representant de cadascuna de les parts signatàries, sent el Regidor de
Presidència, Jesús Ballester, qui representarà a l’Ajuntament d’Altea en
aquest òrgan.

Miguel Ortiz ha assenyalat que “sens dubte, la
signatura d’aquest Acord marc ve a recolzar l’estreta col·laboració que
sempre hem mantingut l’Ajuntament d’Altea amb la Universitat Miguel
Hernández, fruit de la qual, són dos de les principals activitats
culturals que s’estan desenvolupant aquest estiu en el nostre municipi,
com són “Altea a través de l’Espill” i “Altea menja Art”, en les quals
alumnes de la Facultat de Belles arts, d’una banda, han realitzat, en el
nostre casc antic, diferents intervencions urbanes i interactives amb
l’espectador, i, d’altra banda, exposicions de les seues obres
artístiques en diferents hotels i restaurants d’Altea”.

La
signatura d’aquest acord, la vigència del qual és de quatre anys,
prorrogable expressament per períodes iguals, s’emmarca dins de les
relacions ja existents entre ambdues institucions, amb l’objectiu de
conjuminar esforços per a establir una col·laboració mútua en els camps
educatius, científics i culturals d’interès comú, incloent la
participació en projectes conjunts en l’àmbit local, nacional i
internacional i que, sens dubte, contribuirà al foment, desenvolupament i
potenciació de la vida cultural d’Altea.

Pin It on Pinterest