Select Page

El Plenari de l’Ajuntament d’Altea ha aprovat aquest matí per unanimitat una
modificació pressupostària que va a permetre cancel·lar de manera
anticipada el Préstec de Legislatura (sol·licitat a la fi de 2011 per un
import d’1.200.000 euros), gràcies als bons resultats econòmics de
l’Exercici de 2013, que han llançat un Romanent Positiu de Tresoreria de
200.000 euros.

Així ho ha explicat durant el Plenari el regidor de
l’Àrea Econòmica, Pedro Barber, qui ha detallat que aquest Romanent va a
permetre cancel·lar la quantitat corresponent a 2015 d’aquest préstec
(190.000 euros), amb el que l’amortització total es durà a terme un any
abans del previst ja que, inicialment, la cancel·lació anava a
efectuar-se al juny de l’any que ve.

D’altra banda, en la sessió
plenària també s’ha aprovat acollir-se a l’opció B de la Resolució del
13 de maig del Ministeri d’Hisenda per a modificar les condicions
financeres d’operacions de crèdit a llarg termini (Primer Pla Pague a
Proveïdors). Aquest punt ha comptat amb els vots a favor del Partit
Popular i Cipal, l’abstenció de Compromís i el PSPV-PSOE.

cal recordar que l’Ajuntament d’Altea es va acollir a
aquest Pla en 2012 per un import de 14.700.000 euros i, fins avui,
l’interès que s’estava pagant per ell ascendia al 5,9%. Segons ha
explicat Barber, “mitjançant aquesta iniciativa, l’Ajuntament es va a
estalviar 461.000 euros, per la baixada del tipus d’interès, al llarg
del període del préstec”. I, a més, el Consistori va a sol·licitar 1 any
més de manca, “la qual cosa permetrà disminuir el termini de pagament a
proveïdors, acostant-nos als 30 dies que marca la Llei”, ha assenyalat
Barber.

En aquest punt, l’edil de l’Àrea Econòmica ha posat
l’accent que, durant 2014, el Consistori alteà, ha pagat prop de
800.000 euros, en concepte d’amortització del Préstec de Legislatura i
del sol·licitat a l’Institut de Crèdit Oficial. Xifra a la qual també
cal sumar 600.000 euros que ha hagut de pagar l’Ajuntament aquest mateix
any, arran dels contenciosos judicials heretats per l’anterior equip de
govern socialista i en compliment de les sentències corresponents,
aconseguint ambdues xifres l’1,5 milions d’euros.

Pin It on Pinterest