Select Page
  • Gràcies a la concessió d’una subvenció sol·licitada pel Consistori alteà a la Corporació Provincial

La
Diputació d’Alacant, a través de la Comissió d’Infraestructures i
Aigua, ha subvencionat a l’Ajuntament d’Altea amb un import de 28.108,77
euros, en concepte d’ajudes per a inversions en camins de titularitat
no provincial. Concretament, aquesta quantitat es va a destinar a
l’asfaltat del camí d’accés a la zona de Santa Bàrbara, el pressupost de
la qual ascendeix a 56.217,53 euros (50% del cost).

Aquesta
aportació de la Corporació Provincial ha sigut rebuda, gràcies a la
sol·licitud efectuada per l’Ajuntament d’Altea, arran de la Convocatòria
d’Ajudes a favor d’Ajuntaments i Entitats Locals Menors de la província
d’Alacant, en la seua edició de 2014. Per la seua banda, el Consistori alteà es compromet a aportar el 50% del cost restant.

L’Ajuntament va sol·licitar la inclusió d’aquesta obra en aquesta
convocatòria, atès que es tracta d’un camí que dóna accés a una finca de
propietat municipal i als habitatges de veïns residents en la zona, on
també es troba l’Ermita de Santa Bàrbara. Un lloc que és visitat pels
veïns i que, en les seues tradicionals festes populars, rep la visita de
gran nombre de veïns i turistes, per la seua arrelada tradició.

De fet, en la sol·licitud realitzada per l’Ajuntament s’especificava
la necessitat de dur a terme la reforma i adequació dels camins de la
zona, en trobar-se en evident estat de deterioració i erosió. Així
mateix, es destacava la gran afluència de visites rebudes per aquest
entorn, a causa de la gran quantitat d’activitats que es realitzen allí
al llarg de tot l’any, com a campaments infantils, reunions
d’associacions i esdeveniments religiosos en l’Ermita de Santa Bàrbara.

Concretament, les obres, que començaran en els pròxims mesos,
consistiran en la neteja de vorals i esbrossat dels laterals del camí;
igualació i anivellació del terreny existent amb aportació de pedra
picada (zahorra), en cas de ser necessari, i posterior compactat; així
com l’asfaltat del camí.

Tal com ha explicat el regidor
d’Infraestructures, Jaime Sellés, “aquesta iniciativa posa de manifest
la importància de la col·laboració entre diferents institucions, a
l’hora de finançar i engegar obres que reverteixen en benefici dels
ciutadans”.

Pin It on Pinterest